พุธ 13 ตุลาคม 2021, 05:04 น.

ศาสดา

หน้าแรก ศาสดา

มุฮัมมัด (ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดี

“โอ้ นะบีเอ๋ย! แท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยาน และผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือน” (อัล-อะฮ์ซาบ : 45) อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้อธิบายว่าศาสดา(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน ท่านศาสดา(ศ.) ได้เตือนประชาชนอยู่เสมอถึงความทุกข์ทรมานที่จะได้ประสบในนรก และบอกพวกเขาถึงอนาคตที่น่าปรารถนาที่รอคอยผู้กระทำความดีในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในสวนสวรรค์ในวันปรโลก คุณลักษณะเช่นนี้ของท่านศาสดา(ศ.) ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในอัล-กุรอานดังนี้ “และแท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาพร้อมด้วยสัจธรรม ในฐานะผู้แจ้งข่าวดี และผุ้ตักเตือน และเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนเกี่ยวกับชาวเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วง” (อัล-บะกอเราะฮ์ : 119) “และ...

ศาสดามุฮัมมัด (ศ.) กับวันพลิกชะตามนุษย์

ท่านถูกกล่าวถึงไว้ แล้วโดยอิบรอฮีม(อ.) ท่านถูกพยากรณ์ไว้แล้วโดยมูซา(อ.) ท่านถูกสัญญาไว้แล้วโดยอีซา(อ.) บรรดาศาสนทูตทั้งหลายจากพระผู้เป็นเจ้าที่ปรากฏมาในยุคสมัยต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ทำนายไว้แล้วถึงการมาของท่านที่จะมาปกป้องมนุษยชาติให้อยู่บนหนทาง ที่ถูกต้องเที่ยงตรง และเมื่อมุฮัมมัด มุสตอฟา(ศ.) ได้รับการดล(วะห์ยู) ในวันที่ 27 รอญับ เมื่อ 1,433 ปีที่แล้ว ให้เป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายจากพระผู้เป็นเจ้ามายังมนุษยชาติ ท่านพบว่ามวลมนุษย์กำลังตกอยู่ในความมืดมนโดยสิ้นเชิง รอบตัวท่านล้วนเป็นพวก อวิชชา มนุษย์ได้หลงลืมความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาละทิ้งกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์แล้วผูกมัดตัวเองเข้าในบ่วงแหของระบบที่ มนุษย์สร้างขึ้น บรรยากาศของความตกต่ำมีอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหง พวกยิวที่มีทัศนคติ ตกต่ำต่อการเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่างหันเหออกจากพระดำรัสของพระองค์มาเนิ่น นาน...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า “หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) เป็นศาสนทูตของพระองค์แล้ว และได้ทรงทำให้ท่านศาสดามูซา (อ) เป็นผู้มีอำนาจลึกลับของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่มียังท่านศาสดามูซา (อ) เช่น เหตุการณ์แยกทะเลออกจนเป็นเส้นทางให้แก่ลูกหลานชาวอิสรออีลได้ข้ามไปอย่าง น่าอัศจรรย์ และประทานคัมภีร์เตารอตให้แก่ศาสดามูซา (อ) เมื่อท่านศาสดามูซา (อ) ได้รับรู้ถึงฐานภาพความใกล้ชิดของตนเอง ณ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และความโปรดปรานต่างๆ...

ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ถือกำเนิดในนครมักกะฮ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 หรือในอีกรายงานหนึ่งก็กล่าวว่า ในวันที่ 17 เดือนรอบีอุลเอาวัล ในปี ค.ศ.570

ประสูติ “จิตวิญญาณแห่งพระเจ้า”

ท่านหญิงมัรยัม (พระนางแมรี่) ผู้เป็นหญิงพรหมจรรย์ได้ให้กำเนิดศาสดาอีซา (อ) หรือพระเยซู ที่ต้นอินทผลัมต้นหนึ่ง ดังที่ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอาน โองการจากคัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวถึงการประสูติจากมารดาผู้เป็นหญิง พรหมจรรย์ของศาสดาอีซา (อ) หลายครั้ง โดยระบุว่า ท่านหญิงมัรยัมอยู่ท่ามกลางทะเลทรายในบัยต์ ลาฮัม (เบธเลเฮม) และ เมื่อท่านหญิงเกิด เจ็บท้องใกล้คลอด ท่านอยู่ใกล้กับต้นอินทผลัมต้นหนึ่ง มีเสียงบอกให้ท่านหญิงเขย่าลำต้นของต้นไม้นั้นเพื่อให้ผลอินทผลัมร่วงลงมา ให้ท่านได้รับประทานและมีเรี่ยวแรงกำลัง ท่านหญิง มัรยัม (อ) ร้องด้วยความเจ็บปวด และยึดมั่นกับต้นอินทผลัมนั้น...

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กับเบดูอิน

ชายเบดูอินคนนั้นเดินเข้ามาหาท่านและเอ่ยปากขอความช่วยเหลือทางการเงินจากท่านอย่างไม่เกรงใจใคร ท่านศาสดา(ศ.) ได้หยิบเงินจำนวนหนึ่งออกมาแล้วมอบให้แก่เขา

การวายชนม์ของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

เมื่อปีฮ.ศ.10 ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) พร้อมด้วยบรรดามุสลิมและสมาชิกครอบครัวของท่านได้เดินทางไปทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายที่มักกะฮ์ การเดินทางไปกะอฺบะฮ์ครั้งสุดท้ายของท่านนี้เรียกกันว่า "ฮัจญ์อำลา" เพราะหลังจากนั้นเพียงไม่นาน ท่านศาสดา(ศ.) ก็ได้เสียชีวิตลง

วันและสถานที่ประสูติพระเยซู(ศาสดาอีซา)

ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ไม่ได้ระบุถึงรายงานละเอียดของสถานที่และวันในการประสูติของศาสดาอีซา(อ.) แต่ทว่าจากคัมภีร์อัล-กุรอาน สถานที่ในการคลอดคือใต้ต้นอินทผลัมแห้งต้นหนึ่งซึ่งกลายเป็นต้นที่มีผลสำหรับพระนางแมรี่อย่างน่าอัศจรรย์

พระเยซูในอิสลาม

มุสลิมมีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อถือในศาสดาทุกท่านที่มาจากพระองค์ ซึ่งรวมทั้งศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซูคริสต์) และศาสดายะฮ์ยา(อ.) (ยอห์น ผู้ให้ศีลจุ่ม)

ศาสดามูซา(อ.) กับวัวของบนีอิสรออีล

อัลลอฮ์ (ซ.บ.)ทรงมีรับสั่งให้พวกเจ้าไปเชือดวัวหนึ่งตัว และให้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัวไปแตะตัวคนที่เสียชีวิต เพื่อจะให้เขาฟื้นชีวิตขึ้นมาและเขาจะบอกเองว่าฆาตกรเป็นใคร

เรื่องล่าสุด