ศุกร์ 22 ตุลาคม 2021, 08:52 น.

คุณค่าด้านศีลธรรม

หน้าแรก คุณค่าด้านศีลธรรม

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่อนแอกว่า

การแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาสกว่านั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการของสังคมทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของคนที่มีความสามารถที่ต้องช่วยเหลือพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิอันชอบธรรม อิสลามได้กำชับถึงหน้าที่และสิทธิตรงนี้ อีกทั้งเตือนสำทับตลอดเวลาให้คนที่มีความสามารถดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้สัญญากับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีและผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีไว้ว่า “พระองค์จะอยู่เคียงข้างและพิทักษ์ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์” “สิ่งที่เจ้าได้บริจาคไปเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของเจ้า” “สิ่งที่สูเจ้าบริจาคไป จะย้อนกลับมาหาสูเจ้าซึ่งเจ้าจะไม่ขาดทุนใด ๆ เลย” เป็นธรรมดาของสังคมที่ภายในสังคมหนึ่งนั้น ย่อมมีชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานและอีกกลุ่มไร้ซึ่งความสามารถ ซึ่งกลุ่มที่ไร้ความสามารถนั้นหากไม่ได้รับการดูแล พวกเขาก็จะกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมและทำให้สังคมเกิดความล้าหลัง แต่ถ้าพวกเขาได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มที่มีความสามารถ แน่นอน สังคมย่อมได้รับบทสรุปที่ดีกว่าโดยอาจกล่าวได้ว่า การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นการสร้างสายใยแห่งความรัก และความสัมพันธ์ให้แก่จิตใจของผู้ด้อยโอกาส เป็นการปิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เป็นการลงทุนที่น้อยนิด แต่ได้รับผลกำไรจากการให้เกียรติและเคารพยกย่องมากมาย...

เกียรติยศกับความซื่อสัตย์

อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้สร้างมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในรูปแบบของสังคมและต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยไม่มีใครสามารถอยู่ตามลำพังคนเดียวโดยไม่คบค้าสมาคมกับผู้อื่น จากคำอธิบายดังกล่าวทำให้ไม่สงสัยเลยว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งชีวิต นั้น ได้มาด้วยกับการต่อสู้และขวนขวายจนไปถึงยังเป้าหมายของตน โดยปราศจากการพึ่งพาคนอื่น ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์ เกียรติยศแห่งชีวิตคือการที่มนุษย์สามารถนำพาชีวิตของตนให้หลุดพ้นจาก สภาพของความเป็นเดรัจฉาน การตกเป็นทาสของอารมณ์ใฝ่ต่ำและความบ้าคลั่งในตัณหาทั้งหลาย ตรงกันข้ามบุคคลที่ไม่มีเกียรติยศ ซึ่งได้แก่ คนที่สอดส่องสายตาของตนเพื่อแสวงหาสิ่งตอบสนองให้กับอารมณ์ใฝ่ต่ำ หรือขายศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยกับเศษสตางค์เพียงเล็กน้อยเพื่อสนองความบ้า คลั่งในตัณหา หรือยอมจำนนต่ออำนาจทุก ๆ อำนาจและก้มหัวเยี่ยงทาสที่จงรักภักดีต่อนาย เพียงเพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบายบนโลกนี้เท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ถ้าหากเรากล่าวถึงอาชญากรย่อมหมายถึง บุคคลที่ก่ออาชญากรรม เช่น ฆาตกร ขโมย...

ใครจะได้ครอบครองสวรรค์?

คุณอาจจะคิดว่า การจะถึงตำแหน่งนั้นได้ เราจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝนที่ยากลำบากและพิธีการทางศาสนาต่างๆ แต่ตามคำสอนของอิมาม มุฮัมหมัด บากิรฺ (อ.) มันไม่ยากขนาดนั้น “อัลลอฮ์ทรงตรัสกับมูซาว่า ‘แท้จริงแล้วฉันมีบรรดาบ่าวที่ฉันจะมอบสวรรค์ให้แก่พวกเขา และฉันจะทำให้พวกเขาเป็นผู้นำแห่งสวรรค์’ มูซาถามว่าพวกเขาเป็นใคร และอัลลอฮ์ตอบว่า ‘ผู้ที่ทำให้ผู้ศรัทธามีความสุข” สิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือการทำให้บรรดาผู้ศรัทธามีความสุข อิหม่ามบากิรฺ (อ.) กล่าวว่า “การกระทำที่ดีที่สุดสำหรับอัลลอฮ์คือการทำให้ผู้ศรัทธาคนหนึ่งมีความสุข” นั่นไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ทำให้ผู้ศรัทธาคนหนึ่งยิ้ม ที่จริงแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น การทำให้คนมีความสุขหมายถึงการช่วยแก้ปัญหาให้แก่พวกเขา รวมทั้งการทำให้พวกเขายิ้มด้วย ถ้าเรามีความสามารถในการช่วยพี่น้องทั้งชายและหญิงของเราแก้ปัญหาของพวกเขา ด้วยการใช้อำนาจและสิ่งอำนวยความสะดวก อัลลอฮ์ก็จะประทานให้แก่เราและทำให้พวกเขามีความสุขด้วยวิธีนี้ เราจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ อิมาม ญะอฟัร...

ความลับสุดยอด ของชัยฏอน (มารร้าย)

ความลับสุดยอดของชัยฏอนมาร้ายที่ควรรู้มีดังนี้ 1- บุคคลใดก็ตามที่ได้ยินเสียง “อะซาน” (ประกาศเชิญชวนสู่การนมาซ) แต่มิได้ลุกขึ้นไปนมาซ เขาคือพ่อของฉัน 2- บุคคลใดก็ตามที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย เขาคือ พี่ชายของฉัน 3- บุคคลใดก็ตามที่รับประทานอาหาร โดยปราศจากการกล่าว “บิสมิลลาฮิรเระฮ์มานิรเราะฮ์ฮีม” (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ) เขาคือ ลูกของฉัน 4- บุคคลใดก็ตามที่บอกเล่าถึงการงานต่างๆ ของฉันให้แก่ผู้อื่นรับรู้ เขาคือ ศัตรูของฉัน 5- บุคคลใดก็ตามที่ไม่บอกเล่าการงานของฉันแก่ผู้อื่น เขาคือ มิตรสหายของฉัน และที่เป็นความลับเฉพาะพวกคุณรู้หรือไม่ว่า...

“ความตาย” ของบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริง

มวลผู้ศรัทธาและผู้ ทำความดี และบรรดาผู้กดขี่และผู้ทำความชั่ว จะถูกแยกออกจากกันในช่วงเวลาแห่งความตายที่มาเยือนพวกเขา และทั้งสองกลุ่มจะมีสถานะภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมายถึง ผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติตน และแนวความคิดของพวกเขาจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นทีละนิดๆ เมื่อความตายมาเยือนพวกเขา ช่วงเวลาของการถอดดวง วิญญาณออกจากร่างของบรรดาผู้ศรัทธา มวลเทวทูตแห่งความเมตตาจะทำการถอดดวงวิญญาณของพวกเขาด้วยความเมตตาอย่างอ่อน โยนละมุนละไมที่สุด พร้อมกับแจ้งข่าวดีแห่งสรวงสวรรค์แก่พวกเขา พระผู้เป็นเจ้าได้มีพระดำรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮ์อันนะห์ลฺ โองการที่ 32 ว่า “ขณะที่มะลาอิกะฮ์ (เทวทูตแห่งความเมตตา) กำลังถอดดวงวิญญาณของบรรดาผู้ยำเกรง พวกเขาได้กล่าวว่า “ความศานติจงมีแด่พวกท่าน จงเข้าไปในสรวงสวรรค์ อันเป็นมรรคผลจากสิ่งที่พวกท่านได้กระทำไว้” ในความเป็นจริง...

คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร คำสั่งเสียต่อไปนี้คือ คำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่น ทั้งปวง นมาซ อิบาดัต ชีวิต และการใช้ชีวิตทั้งสิ้นของอะลีคนนี้ เป็นไปเพื่อพระองค์เท่านั้น และอะลีคนนี้คือผู้ที่ยอมอย่างศิโรราบต่อพระองค์เดียว 1- จงอย่าลืมในเรื่องของการมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า จงพยายามขวนขวายมันและรักษามันให้คงอยู่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย 2- จงยึดเหนี่ยวสายเชือกแห่งพระผู้เป็นเจ้าไว้ให้มั่น และจงอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธา และการรู้จักพระองค์ และจงอย่าแตกแยกกัน เพราะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)...

ไขล็อก 3 ล็อก ด้วยลูกกุญแจดอกเดียว

ในวันหนึ่งมีเด็กหนุ่ม คนหนึ่งได้เข้าไปหาท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ เพื่อขอคำปรึกษาการดำเนินชีวิตของเขา ที่เขาได้ประสพกับปัญหาใหญ่ 3 ประการ เมื่อเขาได้เข้าไปพบกับท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ เขาได้ให้สลาม และได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินชีวิตของกระผมที่ผ่านมา กระผมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย และกระผมสรุปได้ว่าในการดำเนินชีวิตของกระผมมีล๊อกอยู่ 3 ล็อกด้วยกัน ซึ่งที่กระผมมาหาท่านในวันนี้ จะขอคำแนะนำลูกกุญแจสัก 3 ดอก เพื่อไขล็อกทั้งสามเสีย ล็อกที่หนึ่ง...

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

ชายคนนี้ชอบความคิดนี้จึงกลับมานั่งรออยู่ที่ประตูบ้านเพื่อรอดักเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย และสักพักหนึ่งก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งผ่านมา

การนินทาเท่ากับกินเนื้อคนตาย

เกียรติของมุสลิมเป็นเสมือนเนื้อหนังของเขา การนินทาลับหลังเท่ากับเป็นการทำร้ายเกียรติของเขา และเป็นเสมือนการกินเนื้อของเขานั่นเอง

ความอิจฉาคือโรคหัวใจ

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “คนขี้อิจฉาจะมีความสุขเมื่อเรื่องร้ายเกิดขึ้น(กับคนที่เขาอิจฉา)...

เรื่องล่าสุด