จันทร์ 18 ตุลาคม 2021, 01:41 น.

ห้องสมุด

หน้าแรก ห้องสมุด

เปชวาร์ราตรี : เสวนาคืนที่ 2

“เปชวาร์ราตรี” เป็นหนังสือมีค่ายิ่งเล่มหนึ่ง เรียบเรียงโดย ท่านซัยยิด มุฮัมมัด อัล-มุเซาวีย์ ผู้มีฉายานามว่า “ราชาแห่งนักแสดงธรรม”(ซุลฏอน วาอิซีน) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนะและการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งหลายประเด็นระหว่างซุนนี-ชีอะห์

เปชวาร์ราตรี : เสวนาคืนที่ 1

“เปชวาร์ราตรี” เป็นหนังสือมีค่ายิ่งเล่มหนึ่ง เรียบเรียงโดย ท่านซัยยิด มุฮัมมัด อัล-มุเซาวีย์ ผู้มีฉายานามว่า “ราชาแห่งนักแสดงธรรม”(ซุลฏอน วาอิซีน) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนะและการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งหลายประเด็น ที่สำคัญคือ เรื่องตำแหน่งอิมาม เรื่องอำนาจการปกครองของอะมีรุลมุมินีน อะลี บิน อะบี ฏอลิบ และการเป็นคอลีฟะฮ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)โดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งมีการแสดงหลักฐานจากโองการอัล-กุรอาน ฮะดีษของท่านนบีผู้ทรงเกียรติสนับสนุนเรื่องนั้นๆ รวมทั้งหลักความเชื่อ(อะกีดะฮ์) ตามแนวทางอิมามียะฮ์ พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ได้โดยสติปัญญาและตำราอ้างอิง

เปชวาร์ราตรี : บทนำ

“เปชวาร์ราตรี” เป็นหนังสือมีค่ายิ่งเล่มหนึ่ง เรียบเรียงโดย ท่านซัยยิด มุฮัมมัด อัล-มุเซาวีย์ ผู้มีฉายานามว่า “ราชาแห่งนักแสดงธรรม”(ซุลฏอน วาอิซีน) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนะและการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งหลายประเด็น ที่สำคัญคือ เรื่องตำแหน่งอิมาม เรื่องอำนาจการปกครองของอะมีรุลมุมินีน อะลี บิน อะบี ฏอลิบ และการเป็นคอลีฟะฮ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)โดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งมีการแสดงหลักฐานจากโองการอัล-กุรอาน ฮะดีษของท่านนบีผู้ทรงเกียรติสนับสนุนเรื่องนั้นๆ รวมทั้งหลักความเชื่อ(อะกีดะฮ์) ตามแนวทางอิมามียะฮ์ พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ได้โดยสติปัญญาและตำราอ้างอิง

Shia Political Thought

A comprehensive outline of Shi’a political thought in general, and the modern incarnation of this political thought, which is embodied in the constitution of...

เรื่องล่าสุด