อิมามฮูเซน (อ) ผู้เป็นทายาทของบรรดาศาสดา

377

อิมามฮูเซน (อ) ผู้เป็นทายาทของบรรดาศาสดา

ในซียารัตวาริษ จะเห็นได้ว่าในท่อนแรกของบทซิยารัต ได้กล่าวว่า

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ آدَمَ صـَفـُوةِ اللهِ

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทแห่งอาดัมผู้ได้รับการเลือกสรรจากอัลลอฮ์”

السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ نـوُحٍ نَبــِيِ اللهِ

สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทแห่งนุฮ นบีของอัลลอฮ์”

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ إبـراهيـمَ خـَليـلِ اللهِ

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทแห่งอิบรอฮิม สหายของอัลลอฮ์”

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ موســى كـَليِم اللهِ

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาท ของมูซา ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงตรัสโดยตรง”

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ عـيـسى روُحِ الله

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทของอีซา ผู้ที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์”

السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ مـُحـَمـّدٍ حـَبـيبِ اللهِ

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทของมูฮัมมัด สุดที่รักของอัลลอฮ์”

السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ اَميرِ المُؤمِنينَ وَلَيِ اللهِ

“สลามยังท่าน (โอ้ฮุเซน) ผู้เป็นทายาทของอาลี วลีของอัลลอฮ์”

ดังนั้น ท่านอิมามฮุเซน (อ.) คือทายาทของบุคคลเหล่านี้ แต่ถามว่าทำไมจึงเลือกท่านศาสดาอาดัม (อ.) ศาสดานุฮ์ (อ.) ศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ศาสดามูซา (อ.) ศาสดาอีซา (อ.) ศาสดามุฮัมมัด (ซล.) และ ท่านอิมามอาลี (อ”) ??คำตอบ แน่นอนมีเหตุผลว่าในบรรดาศาสดาทั้ง ๖ ท่าน ที่ถูกกล่าวมานี้ ห้าในหกท่านเป็นเจ้าของชะรีอัต (มีบทบัญญัติของตัวเอง) และเป็นอุลุลอัซม์ (เป็นนายของบรรดาศาสดาทั้งหมด

ทำไมศาสดาอาดัม (อ.) จึงถูกเลือก ?เพราะศาสดาอาดัม (อ.) เป็นคอลีฟะฮ์องค์แรกบนโลกมนุษย์ เพื่อจะบอกว่าอิมามฮุเซน (อ.) คือทายาทของคอลีฟะฮ์ของอัลลอฮ์ (ซบ.) ผู้เป็นปฐมบทของคอลีฟะฮ์ทั้งหลายส่วนที่เหลือ คือ ท่านศาสดานุฮ์ (อ.) ศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ศาสดามูซา (อ.) ศาสดาอีซา (อ.) ท่านอิมามอาลี (อ.) อิมามฮุเซน (อ.) คือทายาทของคนเหล่านี้ทำไมถึงเป็นทายาทของอิมามอาลี (อ.) ?

เพราะอิมามอาลี (อ.) คือนายของบรรดาวะศีย์ทั้งหมด ดังนั้น อิมามฮุเซน (อ.) คือทายาท และแน่นอนว่า ไม่ใช่ทายาททางกายภาพเท่านั้น เพราะถ้าเช่นนั้นพวกเราทุกคนก็เป็นทายาทของศาสดาอาดัม (อ.) ด้วย แต่ ความหมายคือ ทายาทแห่งอุดมการณ์ ทายาทแห่งภารกิจศาสนาอันที่จริงแล้ว ท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นทายาทของทุกๆ ศาสดา ในเชิงอุดมการณ์ หากแต่ในการดึงชื่อของแต่ละคนเหล่ามานั้นมาใส่ในซิยารัตวาริษ เพื่อบอกถึงการเป็นทายาทของของอิมามฮุเซน (อ.) นั้น มีรายละเอียดที่จะต้องอธิบายอย่างสมบูรณ์ ณ คืนนี้ ข้าพเจ้าขอเลือกมาอธิบายเพียงหนึ่งชื่อก็เพียงพอ นั่นคือ การเป็นทายาทของศาสดาอิบรอฮีม (อ.)

ทำไมอิมามฮุเซน (อ.) ถึงถูกขนานนามว่าเป็นทายาท ของศาสดาอิบรอฮีม (อ.)?ประการที่หนึ่ง เหตุเพราะในบรรดาศาสดาทั้งหมดจำนวน 124,000 องค์ ยกเว้นท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.) นั้น ไม่มีศาสดาท่านใดจะสูงส่งกว่า และยิ่งใหญ่กว่าท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) เรื่องนี้เป็นเอกฉันท์ โองการในอัลกุรอานมีกล่าวถึงอย่างมากมาย ประการที่สอง ศาสดาที่มาทำภารกิจจำนวนมากมาจากลูกหลานของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ศาสดาชั้นนำทั้งหมดมาจากบนีอิสรอเอล และเชื้อสายของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.) ก็มาจากศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ดังนั้นการอรรถาธิบาย ในการเป็นทายาทของศาสดาอิบรออีม (อ.) ก็เพียงพอ ที่จะพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของทายาทแห่งศาสดาอิบรอฮีม (อ.)

จากหนังสือ “ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ” โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัย