วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 2

152

ในสมัยปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย เวลาก็ดูเหมือนจะสั้นลง ทำให้มนุษย์หลายๆคนยุ่งอยู่กับการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินเลี้ยงชีพ หรือ การศึกษาหาความรู้ และสิ่งอื่นๆมากมายที่เข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มุสลิมหลายคนหลงลืมจากการรำลึกถึงพระเจ้า แต่มุสลิมที่แท้จริงเขาจะต้องไม่หลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากอาชีพการงาน หรือ เนื่องจากการหมกมุ่นกับการทำงานหรือสิ่งอื่นๆ สิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นสาเหตุทำให้เขาลืมเข้าเฝ้าพระเจ้า ดังเช่น

ท่านอิมามซอดิก(อ) ได้อรรถาธิบายโองการที่ 37 ที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่า “เหล่าบุรุษ ซึ่งการค้าขายไม่อาจทำให้พวกเขาลืม จากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้”

ท่านได้กล่าวว่า “พวกเขาคือ บรรดาพ่อค้าผู้ซึ่งการค้าและการขายของเขาไม่อาจทำให้พวกเขาหลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ผู้ทรงเกริกเกียรติ ผู้ทรงเกรียงไกร เมื่อเวลาของการนมาซต่างๆได้มาถึง พวกเขาจะปฏิบัติตามสิทธิของอัลลอฮ์ ทันที คือ ทำการนมาซในเวลาของมัน”

ดังนั้น เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะหยุดพักจากการงาน หรือสิ่งอื่นๆ และดำรงนมาซในช่วงเริ่มแรกที่เข้าเวลานมาซ จงให้การเข้าเฝ้าพระเจ้า และการรำลึกถึงพระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตท่าน

โดย มัรยัมกุบรอ