การตั้งชื่อบุตรในอิสลาม

362

สิ่งแรกที่สมาชิกในครอบครัวควรกล่าวถึงก่อนที่ทารกจะถือกำเนิด คือ การเลือกชื่อ เพราะทารกในครรภ์ของมารดาจะสามารถได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และการตั้งชื่อใดชื่อหนึ่ง ที่มาก่อนหน้าย่อมสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด และความรักที่มีต่อบุคคลดังกล่าวนั้น การเรียกชื่อเขาตั้งแต่อยู่ในท้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเราเรียกชื่อ มันจะทำให้เห็นลักษณะต่างๆของเด็กที่จะเกิดมาด้วย เช่น บางคนตั้งชื่อลูกว่า ฟาติมะฮ์ ที่เขาตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าเขาชื่นชอบในชื่อนี้ บุคลิกลักษณะของคนๆนี้ เขาจึงอยากจะให้ลูกของเขามีลักษณะเป็นเช่นนั้นด้วย ฉะนั้นจึงไม่เป็นการดีกว่าหรือที่เราจะเลือกชื่อบรรดาผู้ทรงคุณธรรมมาตั้งชื่อให้กับบุตรของตน เพื่อจะรักษาให้วัฒนธรรมอิสลามและบรรดาชื่อของอะฮ์ลุลบัยต์ที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นดำรงอยู่ต่อไปและควรหลีกเลี่ยงชื่อที่แปลกๆ และน่ารังเกียจ

ครั้งหนึ่งได้มีคนกล่าวต่อท่านอิมามญะอ์ฟัรซอดิก(อ) ว่าเราได้ตั้งชื่อบุตรของพวกเรา ด้วยนามต่างๆของท่านและบรรพบุรุษของท่าน การกระทำเช่นนี้เราจะได้รับประโยชน์ หรือ รางวัลจากอัลลอฮ์(ซบ.) หรือไม่ อิมามซอดิก(อ) ได้กล่าวว่า ใช่แล้วการกระทำเช่นนี้จะมีผลต่อจิตวิญญาณของเด็กที่เกิดมา

ฉะนั้นการตั้งชื่อไม่ใช่มีผลเพียงแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นแต่การตั้งชื่อนั้นมีผลต่อจิตวิญญาณของเด็กด้วยเช่นกัน ถ้าเราต้องการให้ลูกของเรามีจิตวิญญาณที่สูงส่ง เราก็ต้องตั้งชื่อตามบรรดาผู้มีจิตวิญญาณที่สูงส่งนั้น