วันอีดฟิตร์ วันให้กำเนิดมนุษย์คนใหม่บนโลกใบนี้

320

อีดฟิตร์ คือวันอีดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาวันอีดที่มี วันอีดในอิสลามที่สำคัญมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่วัน

1-วันอีดกุรบาน คือวันอีดแห่งการเสียสละ ซึ่งคอยย้ำเตือนมวลมุสลิมอยู่เป็นนิจสินว่า พวกเขาได้เข้าสู่แก่นแท้แห่งการเสียสละหรือยัง?? เสมือนดั่งที่ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ได้ไปถึงยังเป้าหมายแห่งการเสียสละที่แท้จริงมาแล้ว และท่านอิมามฮูเซน (อ.) บุตรของ อะลี บิน อะบีฏอลิบ ได้แสดงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยการพลีอันยิ่งใหญ่ ณ ผืนแผ่นดินกัรบะลาอ์อย่างสมบูรณ์แบบในวันนั้น

2-วันอีดฆอดีร เป็นวันอีดแห่งอิมามัต หรือวิลายัต เป็นวันแห่งการแต่งตั้งผู้นำประชาชาติอิสลามหลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้ว คือวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้แต่งตั้งท่าน อะลี บิน อาบีฏอลิบ ให้รับภารกิจในการปกครองประชาชาติอิสลาม และนำพามนุษยชาติสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ โดยมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุด ณ ท้องทุ่งฆอดีรคุม ต่อหน้าสาธารณชนเรือนแสนที่กำลังเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ในวันนั้น วันอีดฆอดีร คือวันซึ่งมวลมุสลิมจะต้องคิดให้หนักต่อจิตใต้สำนึกของตัวเองในเรื่องของ “ผู้นำ” ผู้ซึ่งที่จะมาดำรงตำแหน่งสืบสานเจตนารมณ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ที่เขาเลือกปฏิบัติอยู่นี้มันถูกต้องหรือไม่????

3-วันอีดวันศุกร์ คือวันซึ่งบรรดามวลมุสลิมได้สำนึกในความเป็นมุสลิมของตน โดยการรวมตัวกันในครอบครัว ในหมู่ญาติมิตร หรือการไปร่วมกันนมาซวันศุกร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พี่น้องมุสลิม วันศุกร์จึงมีความประเสริฐยิ่งนักในทัศนะของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

4-วันอีดฟิตร์ คือวันอีดที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน เพราะหากไร้ซึ่งวันอีดฟิตร์ แน่นอนวันอีดอื่นๆ ที่เหลือก็จะไม่สามารถไปสู่ความสมบูรณ์ได้ นั่นเป็นเพราะวันอีดฟิตร์ คือวันแห่งความสมบูรณ์ของการพัฒนาตนเอง โดยการหล่อหลอมจิตวิญญาณด้วยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อ่านดุอาอ์ วิงวอนยังพระองค์ การนมาซ การขัดเกลาจิตวิญญาณ การต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเอง ฯลฯ

วันอีดฟิตร์ เป็นวันอีดที่มวลผู้ศรัทธาได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้าตลอดระยะเวลาสามสิบวันที่ผ่านมา ที่สำคัญไปกว่านั้น มวลผู้ศรัทธาได้รับเตาฟีกในการชำระล้างจิตวิญญาณของตัวเองให้จิตวิญญาณของตนพบกับความบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เขาได้ทำชำระล้างจิตวิญญาณในแม่น้ำอันบริสุทธิ์สายหนึ่งที่มีนามว่า “รอมฎอน”

การจากไปของเดือนรอมฎอน ดวงใจทั้งหลายของมวลผู้ศรัทธาจะไปพบกับสองประการที่สำคัญยิ่ง คือ

1-การมาเยือนของวันอีดฟิตร์ …. นำมาซึ่งความปีติยินดียิ่งสำหรับมวลผู้ศรัทธา

2-การจากไปของเดือนรอมฎอน…. นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจยิ่งสำหรับมวลผู้ศรัทธา

สำหรับผู้ศรัทธา วันอีดฟิตร์ไม่ใช่เป็นวันแห่งการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน วันอีดฟิตร์ไม่ใช่เป็นวันที่ตัดขาดมวลผู้ศรัทธาจากเดือนรอมฎอน ทว่าวันอีดฟิตร์ คือวันที่ให้กำเนิดมนุษย์คนใหม่ขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยได้ผ่านการชำระล้างจิตวิญญาณที่มืดบอด จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโสมมมาตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดเดือนก่อนหน้านี้

ดังนั้นการมาเยือนของวันอีดฟิตร์ คือการมาของวันใหม่ ที่นำมนุษย์คนใหม่มาถือกำเนิดอีกครั้งบนโลกใบนี้ ทว่าวันอีดฟิตร์ วันใหม่ และมนุษย์คนใหม่ ที่ถือกำเนิดในวันอีดฟิตร์ คือ ชาวรอมฎอนเท่านั้น

ชาวรอมฎอน คือคนที่เขาได้ชำระล้างจิตวิญญาณของตนในเดือนรอมฎอนแล้ว และคนที่จะรู้ว่าเขาคือชาวรอมฎอนที่แท้จริงหรือไม่ ก็ลองพิจารณาตัวเองดูเถิดว่า วิถีการดำเนินชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่เมื่อรอมฎอนสิ้นลง และถ้าหากว่า เมื่อเขาได้พิจารณาแล้วปรากฏว่าเขาไม่มีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ วีถีชีวิตของเขาไม่มีการเปลื่ยนแปลงใดๆ นั่นเท่ากับว่า เขายังไม่ได้เป็นชาวรอมฎอนที่แท้จริง และเมื่อไม่ใช่ชาวรอมฎอน วันอีดฟิตร์ ก็ไม่ใช่วันของเขา เขายังคงเป็นคนเดิม เขาไม่ได้ถือกำเนิดใหม่บนโลกใบนี้ในวันอีดฟิตร์

ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ได้กล่าวว่า “โอ้หมู่ชนเอ๋ย แท้จริงวันนี้ของพวกท่าน คือวันที่ผู้กระทำความดีทั้งหลายจะได้การตอบแทนรับรางวัล และผู้ประพฤติตนเหลวไหลทั้งหลายจะพบกับความขาดทุน มันคือวันที่คล้ายกับวันแห่งการตัดสิน (กิยามัต) ของพวกท่าน ดังนั้นการออกจากบ้านเรือนของพวกท่านไปสู่สถานที่นมาซของพวกท่าน พวกท่านจงรำลึกถึงการออกจากหลุมฝังศพไปยังพระผู้อภิบาลของพวกท่าน และการหยุดยืนในสถานที่นมาซของพวกท่าน พวกท่านจงรำลึกถึงการหยุดยืน ณ เบื้องหน้าพระพักตร์ชองพระผู้อภิบาลของพวกท่านในวันกิยามัต และการกลับสู่บ้านเรือนของของพวกท่าน พวกท่านจงรำลึกถึงการแยกย้ายกลับไปสู่ที่พำนักต่าง ๆ ของพวกท่านในสรวงสวรรค์

โอ้ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ แท้จริงผลรางวัลขั้นต่ำที่สุดสำหรับผู้ถือศีลอดทั้งชายและหญิง คือการที่ในช่วงวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน มะลาอิกะฮ์ ผู้หนึ่งจะร้องเรียกพวกเขา โดยกล่าวว่า โอ้ปวงป่าวของอัลลอฮ์ จงปลื้มปีติต่อข่าวดีเถิด ความผิดบาปทั้งมวลที่ผ่านมาของพวกท่านได้ถูกอภัยให้แก่พวกท่านแล้ว ดังนั้นพวกท่านจงพิจารณาดูว่า พวกท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรในสิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่”

วันอีดฟิตร์ คือวันเฉลิมฉลองของผู้ที่ขัดเกลาตนเองได้เป็นผลสำเร็จในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติทีผ่านมาเท่านั้น วันอีดฟิตร์ ไม่ใช่วันเฉลิมฉลองของผู้ที่ถือศีลอดตลอดทั้งวันโดยการอดน้ำอดอาหารตั้งแต่เวลาอาซานศุบฮ์จนกระทั่งอาซานมัฆริบตลอดทั้งเดือนในเดือนรอมฎอน

วันอีดฟิตร์ คือวันให้กำเนิดมนุษย์คนใหม่ มีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ซึ่งผ่านการขัดเกลาจิตวิญญาณมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ……. และมนุษย์คนใหม่ ที่มีจิตวิญญาณใหม่เหล่านี้ คือมรรคผลของเดือนรอมฎอน คือชาวรอมฎอนที่แท้จริง พวกเขาเหล่านั้นคือ ผู้ที่อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

โดย … เชคมาลีกี ภักดี