“วันกุดส์” ในวจนะอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) และอิมามคอเมเนอี

179

วันกุดส์สากล ในวจนะของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

1-“ข้าพเจ้าประสงค์ให้มวลมุสลิมทั่วทั้งโลก และนานาประเทศอิสลาม รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อหยุดยั้งการรุกรานของอิสราเอล และพันธมิตรของพวกมัน และขอเรียกร้องเชิญชวนมวลประชาชาติมุสลิมทุกคน”

2-“วันกุดส์ คือวันแห่งอิสลาม และเป็นแห่งการระดมพลอย่างเป็นทางการของประชาชาติอิสลาม ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งนี้คือปฐมฤกษ์สำหรับการก่อตั้ง “พรรคประชาชาติผู้ถูกกดขี่” อย่างเต็มรูปแบบในทุกๆ พื้นที่ทั่วทั้งโลก”

3-“วันกุดส์ คือวันซึ่งชี้ชะตากรรมของประชาชาติผู้ถูกกดขี่ วันซึ่งประชาชาติผู้ถูกกดขี่ทั่วทั้งโลก จะได้ป่าวประกาศถึงการมีอยู่ของผู้ถูกกดขี่บนหน้าแผ่นดิน ให้บรรดาผู้กดขี่ได้รับรู้”

4-“วันกุดส์ คือวันซึ่งที่ประชาชาติอิสลามจะกู่ก้องตะโกนดังกังวาน ไปในโสตหูของมหาอำนาจทั้งหลายให้ได้พึงทราบว่า นับแต่นี้ต่อไปพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้ามาครอบครอง และครอบงำนานาประเทศอิสลามได้อีก”

5-“ข้าพเจ้าถือว่า วันกุดส์ คือวันแห่งอิสลาม วันกุดส์ คือวันของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) วันกุดส์ คือวันที่พวกเราทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน และมวลประชาชาติอิสลามจะต้องหลุดพ้นออกจากสิ่งต่างๆ ที่เหล่าศัตรูได้วางกลเกมต่างๆ เอาไว้ให้ได้”

วันกุดส์สากล ในวจนะของท่านอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี

1-“พวกท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพรียงต่อการเดินประท้วงในวันกุดส์สากลเถิด เนื่องจากวันกุดส์ คือวันที่สำคัญยิ่งในอิสลาม เป็นวันที่จะชี้ชะตากรรมของประชาชาติอิสลาม”

2-“วันกุดส์ คือวันสากลระดับโลก และวันกุดส์ ไม่ได้จำเพาะแค่เพียงเรื่องราวของมัสยิดอัลกุดส์ หรืออัลอักศอเท่านั้น ทว่าวันกุดส์ คือวันที่บรรดาผู้ถูกกดขี่ทั่วทั้งโลก ได้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับบรรดาผู้กดขี่ทั้งหลาย”

3-“วันกุดส์ คือวันแห่งการมีชีวิตของอิสลาม วันกุดส์ คือวันซึ่งอิสลามจะถูกทำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง”

4-“อัลกุดส์ และปาเลสไตน์ จะได้รับอิสรภาพในเร็ววันอย่างแน่นอน ขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าได้มีข้อคลางแคลงสงสัยใดๆ ในเรื่องนี้”

5-“ในไม่ช้านี้… ข้าพเจ้าเชื่อว่ามัสยิดอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์ จะหวนกลับคืนสู่อ้อมกอดของมวลมุสลิมอย่างแน่นอน โดยพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเมื่อวันนั้นมาถึง มวลมนุษยชาติ และประชาชาติปาเลสไตน์จะได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในวันที่ยิ่งใหญ่นั้น”