ชะอฺบานคือเดือนของมุฮัมมัด(ศ.)

250

ชะอฺบานเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและเป็นเดือนของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาศาสดาทั้งหลาย ท่านเคยถือศีลอดในเดือนนี้ติดต่อไปกับเดือนรอมฎอน

ท่านเคยกล่าวว่า “ชะอฺบานเป็นเดือนที่ถูกอุทิศให้แก่ฉัน ใครก็ตามที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนของฉัน เขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน”

มีรายงานจากอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ว่า ในวันเริ่มต้นของเดือนนี้ อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) จะเรียกบรรดามิตรสหายของท่านมารวมตัวกันแล้วกล่าวกับพวกเขาว่า “โอ้มิตรสหายของฉัน พวกท่านรู้ไหมว่าเดือนนี้คือเดือนอะไร? มันคือเดือนชะอฺบาน เดือนที่ท่านศาสดา(ศ.) เคยกล่าวว่าถูกอุทิศให้แก่ท่าน ดังนั้น จงถือศีลอดในเดือนนี้ด้วยความรักที่มีต่อศาสดาผู้บริสุทธิ์(ศ.) ของท่าน และเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ผู้ซึ่งวิญญาณของฉันอยู่ในอุ้งหัตถ์ของพระองค์ ฉันได้ยินจากฮุเซน บิน อะลี(อ.) บิดาของฉันว่า ท่านเคยได้ยินจากท่านอะมีรุลมุอฺมุนีน(อ.) ว่า ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนชะอฺบานด้วยความรักที่มีต่อท่านศาสดา(ศ.) และเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ เขาจะได้เป็นสหายคนหนึ่งของอัลลอฮ์ และในวันแห่งการพิพากษา เขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ และสวรรค์จะถูกรับรองให้แก่เขา”

เชคตูซีได้รายงานจากท่านซอฟวานี ญัมมัล ว่า อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้ขอให้เขากระตุ้นให้เพื่อนบ้านและมิตรสหายของเขาถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน เขาถามอิมามว่า มีความสำคัญพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดในการนี้หรือไม่ ท่านตอบว่า เมื่อเดือนนี้ได้เริ่มต้นขึ้น ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) จะสั่งให้ผู้ประกาศข่าวของท่านป่าวประกาศในเมืองมะดีนะฮ์ว่า ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) อยากให้พวกเขารับรู้ว่าชะอฺบานเป็นเดือนที่ถูกอุทิศให้แก่ท่าน และอัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาแก่ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมกับท่านในเดือนนี้ด้วยการถือศีลอด อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) รับรายงานสืบต่อมาจากท่านอะมีรุลมุอฺมินีน(อ.) ว่า ตั้งแต่ได้ยินการประกาศนี้ ท่านไม่เคยละทิ้งการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานเลย และด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ ท่านหวังว่าจะไม่ละทิ้งมันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของท่าน ท่านกล่าวเสริมว่า การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานและเดือนรอมฎอนเป็นช่องทางในการสำนึกกลับตัวและขออภัยโทษจากอัลลอฮ์

การถือศีลอดในทุกวันพฤหัสบดีของเดือนนี้ยังมีความสำคัญยิ่งใหญ่อีกด้วย มีรายงานว่า สวรรค์จะถูกประดับประดาทุกวันพฤหัสบดีในเดือนชะอฺบาน และบรรดาเทวทูตจะวิงวอนขอจากให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่บรรดาผู้ที่ถือศีลอดในวันนั้น และคำวิงวอนของพวกเขาถูกตอบรับ

มีรายงานบอกเล่าจากท่านศาสดา(ศ.) ว่า ใครก็ตามทื่อศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทำให้เขาสมหวังในโลกนี้ยี่สิบประการ และสมหวังในวันปรโลกยี่สิบประการ

มีข้อแนะนำให้บริจาคทานในเดือนนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการบริจาคเพียงเล็กน้อยเท่าอินทผลัมครึ่งลูกก็ตาม การบริจาคทานในเดือนนี้จะทำให้รอดพ้นจากไฟนรก

มีรายงานว่า เมื่ออิมามศอดิก(อ.) ถูกถามเกี่ยวกับความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนรอญับ ท่านถามว่า “ทำไมท่านไม่ถามเกี่ยวกับความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน” “ถ้าเช่นนั้น อะไรคือรางวัลสำหรับผู้ที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนชะอฺบาน โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์?” ผู้รายงานถาม อิมาม(อ.) ตอบว่า “รางวัลคือสวนสวรรค์ ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์” ผู้รายงานจึงถามอีกครั้งว่า “อะไรคือการงานที่ดีที่สุดที่ควรทำในเดือนชะอฺบาน” อิมาม(อ.) ตอบว่า “การบริจาคทาน และการขออภัยโทษ เป็นการงานที่ดีที่สุดในเดือนชะอฺบาน แท้จริง ถ้าคนใดในหมู่พวกท่านบริจาคทานในเดือนชะอฺบาน อัลลอฮ์จะทรงเลี้ยงทานบริจาคนั้นแบบเดียวกันกับที่ท่านเลี้ยงอูฐตัวเล็กๆ ของท่าน ดังนั้น ทานบริจาคเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่เท่าภูเขาอุฮุดในวันฟื้นคืนชีพ”

Source: duas.org