รอญับคือเดือนของอัลลอฮ์

207

รอญับคือเดือนที่เจ็ดในปฏิทินจันทรคติของอิสลาม เดือนรอญับเป็นหนึ่งในสี่เดือนศักดิ์สิทธิ์ เดือนนี้ เดือนชะอฺบานที่จะตามมา และเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี

อิมามมูซา อัล-กาซิม(อ.) กล่าวว่า “รอญับ คือชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งในสวรรค์ ซึ่ง(น้ำของมัน)ขาวกว่าน้ำนมและหวานกว่าน้ำผึ้ง”

มีฮะดีษบทหนึ่งระบุว่า เดือนรอญับคือเดือนของอัลลอฮ์ และเดือนชะอฺบานคือเดือนของท่านศาสดา(ศ.) ส่วนเดือนรอมฎอนคือเดือนของประชาชาติมุสลิม

เดือนนี้ถือเป็นเดือนเบิกฤกษ์สำหรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน เพราะฉะนั้น เมื่อปรากฏดวงจันทร์ของเดือนรอญับ ท่านศาสดา(ศ.) เคยอ่านดุอาอฺบทนี้

“อัลลอฮุมมา บาริก ละนา ฟี รอญะบะ วะ ชะอฺบานะ วะบัลลิฆนา รอมาฎอน”

“โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานความจำเริญแก่เราในเดือนรอญับ และชะอฺบาน และโปรดนำเราเข้าสู่เดือนรอมฎอน”

อิมามมุฮซา อัล-กาซิม(อ.) กล่าวว่า “รอญับคือเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่ง ซึ่งในเดือนนี้อัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนรางวัลตอบแทนแก่การทำความดีทั้งหลายและละเว้นการทำบาป”

สิ่งที่ควรทำในเดือนนี้คือ

1. ถือศีลอด

เป็นที่แนะนำอย่างยิ่งให้ถือศีลอดในเดือนรอญับ แม้เพียงแค่หนึ่งวันเป็นอย่างน้อย ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“ใครก็ตามที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนรอญับ ไฟนรกจะออกห่างจากเขาไปเป็นระยะทางในการเดินทางหนึ่งปี และใครก็ตามที่ถือศีลอด 3 วันในเดือนรอญับ เขาจะได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์”

อิมามอะลี(อ.) เคยถือศีลอดตลอดเดือนรอญับ สาวกของท่านหลายคนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

2. ขออภัยโทษ (อิสติฆฟารฺ)

ท่านศาสดา(ศ.) เคยกล่าวว่า

“รอญับคือเดือนแห่งการขออภัยโทษ ดังนั้น จงขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เถิด พระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตายิ่ง”

3. บริจาคทาน (ซอดาเกาะฮ์)

มีรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับการบริจาคทานและทำการกุศลในเดือนรอญับ ผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้อาจบริจาคทานให้แก่คนยากจนทุกวันแทน

4. กล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” 1,000 ครั้ง

5. กล่าว “อัสตัฆฟิรุลลอฮะ ซุล ญะลาลิ วัลอิกรอม มิน ญะมีอัล ซุนูบิ วัล อะอฺษอม” 1,000 ครั้ง

การจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในลักษณะที่ดีที่สุดนั้น มุสลิมจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในเดือนรอญับและชะอฺบาน

กล่าวกันว่า รอญับคือเดือนสำหรับการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ชะอฺบานคือเดือนที่เราควรรดน้ำพรวนดินให้แก่เมล็ดพันธุ์นั้น และเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลของมัน

ขออัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนความโปรดปรานแก่ท่านในเดือนนี้และทุกๆ เดือน เพื่อให้พากเพียรมากยิ่งขึ้นสำหรับอนาคตที่แท้จริงในปรโลก

Source : tebyan.net