การเลือกคู่ครองในอิสลาม

227

ในอิสลามได้ให้ความชัดเจนไว้แล้วว่า การแต่งงานคือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเลิศ

“และหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และทรงมอบความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริง ในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” (อัล-กุรอาน 30:21)

มุสลิมไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสแตะต้อง ติดต่อสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือนัดพบคบหากันระหว่างเพศตรงข้ามที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน “ทางสายเลือด” เป็นพิเศษ ที่ไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้น ประเพณีแบบตะวันตก เช่นการ นัดพบคบหากัน, การรวมกลุ่มระหว่างเพศ การติดต่อสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นการส่วนตัว ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม

บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์นี้ โดยกล่าวว่ามันเป็นเรื่อง “หัวโบราณ” และกล่าวว่า “เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว” แต่ทว่า บทบัญญัติและคำสั่งจากอัล-กุรอาน และแบบฉบับจากซุนนะฮ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นเพื่อมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่อิมมานูเอล คานท์ ได้พยายามค้นพบว่า นี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับประเพณีของ “ตะวันตก”

ในวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือจากอิสลามมีการนัดพบคบหากันและการแตะเนื้อต้องตัวกัน เราเห็นผลของมันได้ทุกเมื่อเชื่อวัน ผู้หญิงและผู้ชายออกไปไหนมาไหนด้วยกันและมีความสัมพันธ์กัน เด็กหลายคนเกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้แต่งงาน และเด็กอีกหลายคนไม่มีพ่อ บ้านที่ไม่มีพ่อมักจะเป็นเรื่องปกติมากกว่าเป็นข้อยกเว้น และบ้านเหล่านี้มักจะมีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ต่ำ และอัตราเด็กมีปัญหาสูง

อิสลามสนับสนุนส่งเสริมให้มุสลิมแต่งงาน และให้แต่งงานเร็วๆ ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “เมื่อชายคนหนึ่งแต่งงาน แท้จริงเขาได้ทำให้ศาสนาของเขาสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งแล้ว และเขาควรจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์สำหรับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ”

การแต่งงานช่วยลดความยั่วยวนใจจากการทำซีนา จึงช่วยให้คู่แต่งงานสามารถคงอยู่บน “หนทางที่เที่ยงตรง” ที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้เพื่อเราได้ การแต่งงานคือความเมตตาสำหรับเรา

ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมให้แต่งงานกับชายมุสลิมที่ดีที่เสนอตัวขอแต่งงาน ผู้ชายสามารถเลือกผู้หญิงได้จากภาพลักษณ์ของเธอ, ทรัพย์สินของเธอ, ฐานะทางสังคมของเธอ หรือการสำนึกในพระเจ้าของเธอ ซึ่งคุณสมบัติประการหลังนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่มีคำสอนจากที่ใดที่กล่าวว่าให้เลือกผู้หญิงจากวุฒิการศึกษาหรือการงานอาชีพ ไม่มีคำสอนจากที่ใดกล่าวว่าหญิงหรือชายควรเลือกหาคู่ครองตามเชื้อชาติหรือสัญชาติ แต่เราก็มักจะเห็นโฆษณาจัดหาคู่แต่งงานจากผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงที่มีวุฒิการศึกษาหรือระบุถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติอย่างเฉพาะเจาะจง

ความคิดในการแต่งงานแบบ “จัดเตรียมให้” ยังคงเป็นวิถีทางแบบอิสลาม การแต่งงานอาจถูกจัดเตรียมให้โดยครอบครัว หรือผ่านทางบริการจัดหาคู่, ผ่านทางเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตก มีสถานที่หลายแห่งที่มุสลิมต่างเพศได้มารู้จักชอบพอกันเนื่องจากอยู่ในสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานเดียวกัน มีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองเพศจะรู้สึกดึงดูดใจกันและอยากจะแต่งงานกัน สิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นโดยผ่านการสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว และต้องไม่ปล่อยไว้ให้ยืดเยื้อ เราต่างรู้ดีถึงอันตรายของสถานการณ์เช่นนี้

กุญแจสำคัญสำหรับการจัดเตรียมการแต่งงานที่ดีคือคนดีและมีความสามารถ คนที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดรอบคอบและสอบถามได้เก่ง ต้องเป็นคนที่สามารถถามและตอบได้ทุกคำถาม

ในช่วงหลายปีมานี้ เราจะเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มีปัญหาครอบครัว(ระหว่างสามี-ภรรยา) เพราะพวกเขาไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างฝ่ายต่างคาดหวังจากอีกฝ่ายหนึ่งในการแต่งงาน ในอิสลาม กรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ความคาดหวังของคู่แต่งงานได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน ถ้าหากจะมีความขัดแย้งมันก็เป็นเพราะสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นมาเอง ไม่ใช่เพราะสิ่งที่อิสลามชี้นำ

Source: duas.org