สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 2)

197

อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสร้างเทวทูต(มะลาอิกะฮ์) และมอบสติปัญญาให้พวกเขา ทรงสร้างพวกเขามาจากรัศมี(นูรฺ) ดังนั้น ธรรมชาติของเทวทูตจึงไม่มีความจำเป็นหรือปรารถนาต่อสิ่งใด ไม่ต้องการอาหาร, เครื่องดื่ม, การเข้าสังคม หรือการมีความสัมพันธ์กัน เทวทูตแต่ละท่านถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนอย่างหนึ่ง และแต่ละท่านจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอ์(ซ.บ.) ทรงมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาทำ พวกเขาจะเชื่อฟังอัลลอฮ์(ซ.บ.) ในหน้าที่ของพวกเขา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย

ในทางกลับกัน อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสร้างบรรดาสัตว์ต่างๆ มาให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน โดยที่ไม่ได้มอบรัศมีหรือสติปัญญาใดๆ แก่พวกมันเหมือนที่ให้กับเทวทูต แต่พระองค์ได้สร้างให้พวกมันมีความต้องการ มีความปรารถนาตามประสาสัตว์เดรัจฉาน พวกมันต้องการอาหาร, น้ำดื่ม, ความสัมพันธ์, การสืบพันธุ์ และความต้องการพวกพ้อง แต่พระองค์ไม่ได้มอบสติปัญญาให้กับพวกมัน ดังนั้น บรรดาสัตว์ต่างๆ จึงใช้ชีวิตไปกับการดื่ม, กิน, รวมกลุ่มกัน, เจริญเติบโต และตายไปโดยไม่มีอะไรมากกว่านี้ในชีวิตของพวกมัน

เราจะเห็นได้ว่า ด้านหนึ่ง พระองค์ทรงสร้างสิ่งหนึ่งมาจากรัศมีและสติปัญญา นั่นคือเทวทูต ตลอดชีวิตของพวกเขามีแต่การเคารพภักดีและเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์(ซ.บ.) และทำหน้าที่ตามที่พระองค์ได้มอบหมายให้ ในอีกด้านหนึ่ง พระองค์ทรงสร้างสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งไม่มีสติปัญญาเลย ใช้ชีวิตไปตามความต้องการและความปรารถนาของพวกมันเท่านั้น ทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งเทวทูตและสัตว์เดรัจฉานไม่ได้รับมอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ทั้งสองจึงจะไม่ได้รับรางวัลตอบแทนหรือการลงโทษใดๆ

ในระหว่างสิ่งถูกสร้างทั้งสองนั้น อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา และในตัวมนุษย์ พระองค์ได้มอบคุณสมบัติทั้งสองด้านนั้นมาอย่างละเล็กน้อย ถึงแม้มนุษย์จะถูกสร้างมาจากดิน แต่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้มอบสติปัญญาให้แก่เขา และได้มอบความต้องการความปรารถนามาให้เขาด้วย ดังนั้น ในด้านหนึ่งของมนุษย์มีคุณลักษณะร่วมกันกับเทวทูต และอีกด้านหนึ่งมีคุณลักษณะร่วมกันกับสัตว์เดรัจฉาน แต่ขณะเดียวกันนั้น อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงมอบโอกาสในการเลือกให้แก่มนุษย์ด้วย โดยในโอกาสนั้น มนุษย์มีความสามารถที่จะไขว่คว้าและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ และเพราะมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นี้เอง อัลลอฮ์(ซ.บ.) จึงทรงสัญญาว่าจะให้รางวัลตอบแทนแก่เขาในการทำความดีและทำสิ่งที่ถูกต้อง และจะทรงลงโทษเขาเนื่องจากการกระทำชั่วและทำสิ่งที่ถูกห้าม

ด้วยการเชื่อฟังปฏิบัติตาม และการดื้อดึงขัดขืนของมนุษย์นี้เองที่จะทำให้เขามีคุณลักษณะที่เข้าใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งถูกสร้างทั้งสองนั้น หากเขาใช้สติปัญญามาควบคุมอารมณ์ความต้องการและความปรารถนาของเขาได้ เขาก็จะมีคุณลักษณ์ที่ใกล้ชิดกับเทวทูต และในทางกลับกัน หากพวกเขาเลือกที่จะปล่อยตัวเองให้ตกต่ำ เขาก็สามารถกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เช่นกัน เมื่อปล่อยให้อารมณ์ความต้องการและความปรารถนามาอยู่เหนือสติปัญญา

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้กล่าวว่า “การญิฮาด(ต่อสู้ในหนทางของศาสนา) ที่ดีเลิศคือการพิชิตตัวเองได้”

การพิชิตตัวเองหมายความว่าอย่างไร? มันคือการที่จิตวิญญาณหรือสติปัญญาของเราสามารถควบคุมร่างกายของเราได้นั่นเอง เรายังไม่สำนึกขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์(ซ.บ.) อีกหรือ ที่ทรงมอบของขวัญล้ำค่านี้ให้แก่เรา… สติปัญญา

Source: imamreza.net