วะฮาบีย์ตักฟีรีย์, ดาอิช, ISIS. ISIL. ในคัมภีร์อัลกุรอานคือใคร?

663

วีดีโอ “วะฮาบีย์ตักฟีรีย์, ดาอิช, ISIS. ISIL. ในคัมภีร์อัลกุรอานคือใคร?” บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ ฮูซัยนียะฮ์ อิมามบากิร (อ) อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 งานต้อนรับเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ฮ.ศ. 1435 ท่ามกลางความเป็นเอกภาพ ระหว่างพีน้องสุนนี่และชีอะฮ์จำนวนกว่าสามร้อยคนที่เข้าร่วมงาน