สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 1)

198

“โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง สุรา และการพนัน และแท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น เป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารร้าย ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย เพื่อพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ” (อัล-กุรอาน 5 : 90)

ของขวัญล้ำค่าที่สุดจากอัลลอฮ์ที่มอบให้แก่มวลมนุษยชาติคือสติปัญญา เป็นเพราะมนุษย์มีพลังอำนาจในการใช้เหตุผลจึงทำให้มนุษย์ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีเลิศที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า

ศัตรูของสติปัญญา

สติปัญญามีศัตรูที่แข็งแกร่งมากอยู่สองตัว นั่นคือ ความปรารถนา และความโกรธ คู่อริของสติปัญญาทั้งสองอย่างนี้ได้รับกำลังเสริมจากสิ่งมึนเมา (เช่น เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์)

เมื่อสิ่งมึนเมาเข้าสู่ร่างกาย เหยื่อรายแรกของมันศูนย์กลางสมองที่ควบคุมการทำหน้าที่ต่างๆ เช่น การตัดสินใจ, ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และความมั่นคงทางศีลธรรม

เมื่อการทำหน้าที่อันสูงส่งเหล่านี้ถูกกดไว้ สัญชาตญาณต่ำๆ จะถูกปลดปล่อยออกมาจากที่ขัง การจับยั้งชั่งใจทางศีลธรรมและทางสังคมจะตายด้าน เมื่อถึงตอนนี้ คนที่อยู่ในสภาพมึนเมาจะกลายเป็นคนพูดมาก, ตื่นเต้น หรือเป็นคนรุนแรงและก้าวร้าว

คนที่เห็นจะคิดว่าเขาถูกกระตุ้นให้มีกำลัง ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การกระตุ้น สิ่งที่เรียกว่าการกระตุ้นจากแอลกอฮอล์คือสัญญาณแรกของการติดแอลกอฮอล์ ของมึนเมาหรือแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกระตุ้นการทำหน้าที่ของสติปัญญาได้

บางคนคิดว่า การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์นิดๆ หน่อยๆ คงไม่เป็นอันตรายอะไร แต่มันเป็นเรื่องลี้ลับที่นักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากันแล้วพบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่น้อยนิดเพียงแค่ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ความสามารถเสื่อมเสียไปมากจนถึงขั้นการขับรถก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง

ในเมื่อแอลกอฮอล์ทำลายอำนาจในการตัดสินถูกผิด เมื่อมันปลดปล่อยมนุษย์จากการยับยั้งชั่วใจทุกอย่าง จึงเป็นความโง่ที่จะเชื่อว่าเมื่อเริ่มดื่มมันแล้วจะสามารถควบคุมนิสัยการดื่มนั้นได้ เมื่ออำนาจทางจิตใจอ่อนแอลงด้วยผลจากแอลกอฮอล์ การดื่มจะนำไปสู่ความมึนเมา และในที่สุดจะกลายเป็นการเสพติด

อิสลามไม่ต้องการให้มนุษย์ถูกล่อลวงเข้าไปในกับดักนี้ ด้วยเหตุผลที่ท่านศาสดา(ศ.) ได้ประกาศไว้ว่า “สิ่งใดก็ตามที่ทำให้มึนเมาเมื่อใช้มากเกินไป แม้แต่หยดเดียวของมันก็เป็นที่ต้องห้าม”

Source: imamreza.net