วันอีดมุบาฮะละฮ์ “วันอะฮ์ลุลบัยต์สากลโลก” (International Ahlulbait’s Day)

179

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งการพิสูจน์การเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าของศาสดามุฮัมมัด (ศ)

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของอิสลาม

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งการประทับตรายืนยันต่อวิลายัต (อำนาจการปกครอง) ของท่านอิมามอะลี (อ)

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งการปักชูธงวิลายัต (อำนาจการปกครอง) ของอิมามอะลี (อ) ต่อหน้าสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งมวล

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งการสำแดงออกมาซึ่งสถานภาพอันสูงส่งของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งการยืนยันถึงความประเสริฐของวงศ์วานของศาสดามุฮัมมัด (ศ) เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงมีพระบัญชาว่า “ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขา (ศาสดาอีซา(อ) ภายหลังจากที่ความรู้ได้มายังเจ้าแล้ว เจ้าก็จงกล่าว (กับพวกเขา) เถิดว่า ท่านทั้งหลายจงมาเถิด เราจะเรียกลูกๆ ของเราและลูกๆ ของพวกท่าน และเรียกบรรดาสตรีของเราและบรรดาสตรีของพวกท่าน และตัวของเราและตัวของพวกท่านมา แล้วเราก็จะวิงวอน โดยขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮ์จงประสบแก่บรรดาผู้มดเท็จ” (ซูเราะฮ์อัลอาลิอิมรอน โองการที่ 61)

และในวันนั้นท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้ทำตามพระบัญชาของพระองค์ โดยได้นำท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) อิมามอะลี (อ) อิมามฮาซัน (อ) และอิมามฮูเซน (อ) ไปทำการสาบานสาปแช่งกับผู้ที่กล่าวเท็จ

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งที่มาของความภาคภูมิใจแก่มวลประชาชาติมุสลิมทั่วทั้งโลก เป็นประจักษ์พยานความยิ่งใหญ่ของอิสลาม ที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจทั้งหลายของมวลประชาชาติมุสลิมทั้งหลายตราบจนวันโลกสลาย

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งเกียรติศักดิ์ของอิสลาม ซึ่งพระองค์ทรงมีความพึงพอพระทัย ที่ได้ทรงทำให้เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับมนุษยชาติ

มุบาฮะละฮ์… วันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ขอแสดงความยินดีต่อปวงชนชีอะฮ์ทั่วทั้งโลก

มุบาฮะละฮ์… วันอะฮ์ลุลบัยต์สากลโลก (International Ahlulbait’s Day) ขอแสดงความยินดีต่อปวงชนผู้มีความรัก และมีความศรัทธาต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ทั้งหลาย

มุบาฮะละฮ์… วันซึ่งอิสลามที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ได้ยืนหยัดต่อกรกับการปฏิเสธ การตั้งภาคี และเป็นวันซึ่งความเชื่อมั่นในหัวใจของอะฮ์ลุลบัยต์ได้ถูกสำแดงในสมรภูมิมุบาฮะละฮ์

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดมุบาฮะละฮ์ สุขสันต์วันอีดมุบาฮะละฮ์ วันอีดที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งในอิสลาม วันซึ่งมวลมุสลิมต่างภาคภูมิใจในตัวของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) วันซึ่งการตั้งภาคีถูกทำลายอย่างย่อยยับ

ณ วันนี้เกียรติยศของวันมุบาฮะละฮ์ยังคงส่งกลิ่นอายหอมหวลมิหยุดยั้ง เนื่องจากว่า ณ วันนี้ อิสลามอันบริสุทธิ์ยังคงอยู่ อิสลามที่เต็มไปด้วยรัศมีอันเจิดจรัส ส่องแสงนำทางแก่มวลมนุษยชาติ อิสลามที่ไม่เคยก้มหัวให้กับผู้หนึ่งผู้ใด ที่จะเข้ามาทำลายได้

โดย เชคมาลีกี ภักดี