ฐานภาพสตรีมุสลิมในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ตอน 1

170

ไม่มีการทรงสร้างใดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราศจากวัตถุประสงค์ หรือปราศจากความจำเป็น บางครั้งสิ่งทรงสร้างบางอย่างที่ปรากฏให้เราเห็น อาจดูเหมือนไม่มีวัตถุประสงค์ แต่ในเอกลักษณ์เบื้องหลังของการทรงสร้างสิ่งมีชีวิตนั้น มีเหตุผล และความเป็นจริงที่ไม่สามารถโจมตีได้ ในอีกด้านหนึ่งคือ การแสดงความคิดที่ดีออกมา และการวางแผนอย่างถูกต้องนั้นอยู่ที่รากของสิ่งทรงสร้างอันมากมายเหลือคณานับเหล่านี้

ผู้ชายและผู้หญิงในสังคมอันเป็นปึกแผ่นของมนุษย์ ได้ถูกแยกออกเป็นสองส่วน ทั้งสองส่วนนี้ต่างก็ยกย่องซึ่งกันและกัน สังคมมนุษย์จะไม่ได้มาซึ่งระดับความสำเร็จที่สมบูรณ์ถ้าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกไป อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิงมาพร้อมกับพันธกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า

ผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างเฉพาะต่อการปฏิบัติงานในแผนการอันไม่มีที่ตินี้ ในขอบเขตของการทรงสร้างสถานที่

และบทบาทของสตรีนั้นมีความสำคัญมาก ตั้งแต่เริ่มวางร่างสร้างโลก ผู้หญิงได้ทำตามบทบาทของตัวเองในขอบเขตของตัวเองอย่างงดงาม เพื่อตอบสนองความต้องการในการเผชิญหน้าที่เพิ่มขึ้นในโลกที่แปลกและมหัศจรรย์ใบนี้ ผู้สร้างได้สร้างมนุษย์สองประเภทที่มีลักษณะทางกายภาพ และจิตใจที่ตรงข้ามกัน

ด้วยเหตุนี้พวกเขาแต่ละคนจึงมีความสามารถทางร่างกาย และจิตใจที่ต้องการซึ่งกันและกันเพื่อทำให้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามลำดับความจำเป็น

ลักษณะเฉพาะในวิถีชีวิตและในการดำเนินชีวิต ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความแตกต่างของศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ชาย และผู้หญิง ผู้หญิงรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ชายก็รับผิดชอบอีกครึ่งหนึ่ง

ในความเป็นจริง เอกลักษณ์และบทบาทที่แท้จริงของผู้หญิงก็คือ ต้องมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำงานหน้าที่นี้ให้สำเร็จ ในความรอบรู้ของพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้สร้างผู้หญิงมาพร้อมกับแขนขา และประสาทที่มีความจำเป็น พร้อมกับความสามารถที่มีประสิทธิภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่เหมาะสมกับบทบาทของเธอ เพื่อเพิ่มทวีคูณ

และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการมีอยู่ของมนุษย์ชาติอย่างต่อเนื่อง พระผู้สร้างได้วางเค้าโครงขั้นตอนความต่อเนื่องนี้ไว้สี่อย่างคือ การตั้งครรภ์ การคลอดลูก การให้นมลูก และการเลี้ยงดูลูก สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่า แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และผู้หญิงทุกคนจะต้องผ่านช่วงเวลาของขั้นตอนเหล่านี้ไปอย่างประณีต และด้วยความรู้สึกที่กระตือรือร้นในหน้าที่รับผิดชอบของตน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การเฝ้ารักษาให้เติบโต และการเลี้ยงดูลูกๆควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ต้องมีการเตรียมพร้อม และมีการจัดระเบียบวินัย การพลาดพลั้งเล็กๆน้อยๆอาจทำให้ได้รับผลอย่างร้ายแรง หรือได้รับอุบัติเหตุถึงตายก็ได้ เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษานั้นไม่มีความแตกต่างกัน

แม่ทุกคนต้องสอนบทเรียนที่สำคัญมากในชีวิตของเธอให้กับลูกๆ ในขณะที่เธอกำลังผ่านสามขั้นตอนแรกของการเป็นมารดา แม้ในบางช่วงเวลาบางสถานการณ์ เธออาจจะต้องละทิ้งความหวังที่จะเอาชีวิตรอดก็ตาม

หลังจากการทนทุกข์ที่เต็มไปด้วยอันตราย ผู้หญิงได้กลายมาเป็นมารดา และอีกครั้งก็ต้องมีบทเรียนความรับผิดชอบใหม่ที่รออยู่ต่อหน้าเธอ บทเรียนนี้จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่เด็กคลอดออกมาไปจนถึงระดับการดำเนินชีวิตที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูของเธอได้ถูกแบ่งเบาลงไปได้บ้าง

ในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตนี้ แม่จะต้องมีตาที่แหลมคม และจะต้องดูแลเรื่องอาหาร การพักผ่อน การเคลื่อนไหว การควบคุมในทุกด้านของชีวิตลูกๆ

ไม่มีอะไรที่แม่ต้องกังวลไปมากกว่าอนาคตที่รุ่งเรืองของลูก และไม่ว่าลูกจะใช้ช่วงเวลาอันมีค่าเพื่อไปสู่การมีอนาคตที่ดีอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม พันธกิจบทบาทหน้าที่ของแม่ก็คือต้องเตรียมลูกของเธอให้มีคุณลักษณะที่ดีที่สุด มีสุภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีลักษณะด้านศีลธรรมที่สูงส่งให้ได้

แปลและเรียบเรียงโดย ซะฮ์รอ ภักดี

ฐานภาพสตรีมุสลิมในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ตอน 2