ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 3)

198

วิญญาณถูกดึงออกอย่างไร

วิธีที่วิญญาณถูกถอดกลับออกจากร่างกายได้มีอธิบายไว้ในรายงานฮะดีษที่เกี่ยวกับการมิอฺรอจ(ขึ้นสู่ฟากฟ้า) ของท่านศาสดา(ศ.) กล่าวโดยสรุปคือ มีแผ่นกระดานอยู่เบื้องหน้าของอิสราอีลที่รวบรวมรายชื่อทั้งหมดของมนุษย์ ชื่อของคนที่เวลาแห่งความตายของเขามาถึงแล้วจะถูกลบออกจากกระดาน และอิสรออีลไปยึดเอาวิญญาณของเขามาทันที และเป็นไปได้ด้วยว่ารายชื่อของประชาชนหลายพันคนอาจถูกลบออกไปในเวลาเดียวกัน ในขณะที่อิสรออีลก็ดึงเอาวิญญาณของพวกเขาทั้งหมดมาในทันทีเช่นกัน นี่ไม่ใช่เรื่องน่าพิศวง มันเป็นเหมือนกับลมวูบหนึ่งที่พัดเป่าตะเกียงไฟหลายพันอันให้ดับลงภายในเสี้ยววินาที ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ต้องสงสัยว่าอิสรออีลคือผู้ฉุดวิญญาณเหล่านั้นมา แต่ความเป็นจริงแล้ว พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะมันเป็นไปโดยพระบัญชาและพระประสงค์ของพระองค์

การมาถึงของเทวทูตและซาตานในเวลาแห่งความตาย

ในขณะที่วาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์กำลังใกล้เข้ามา เทวทูตจะมายืนอยู่ทางด้านขวาของเขา เช่นเดียวกับที่ซาตาน(มารร้าย) ก็เข้ามาหาเขาและยืนอยู่ทางด้านซ้ายในขณะที่เขานอนรอความตาย

งานของซาตานคือหลอกล่อและหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายเพื่อที่ว่าถ้าผู้กำลังจะตายมีความศรัทธาใดๆ มันจะได้ทำลายเสีย มาตรวัดความโชคดีและโชคร้ายของมนุษย์คือคำพูดและการกระทำสุดท้ายของเขา วิธีที่เขาได้เสียชีวิตลงเป็นลักษณะเดียวกัน และสภาวะที่เขาเสียชีวิตก็จะเป็นสภาวะของเขาเมื่อเขาถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามัต

ความปรารถนาของเขาในขณะที่เขาตายจะเป็นสิ่งเขาปรารถนาในระหว่างที่เขามีชีวิต และเขาจะตายลงด้วยความทะเยอทะยานแบบเดียวกัน ถ้าหากหัวใจของเขามีความปรารถนาใฝ่ฝันที่จะได้เห็นความงดงามของอิมามอะลี(อ.) เขาก็จะได้เห็นความงามนั้นในวาระสุดท้าย แต่ถ้าความปรารถนาของเขาตลอดชั่วชีวิตเป็นเพียงแค่การสนองต่อตัณหาและราคะของเขาเท่านั้น ความปรารถนานั้นก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นในเวลาที่ความตายมาถึง แต่สำหรับผู้ที่ได้ทำให้ความศรัทธาของเขาสมบูรณ์แล้ว พระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์จะปกป้องเขา และซาตานจะไม่สามารถเข้าควบคุมเขาได้เลย

“อัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาหนักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคง ในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และในประโลก…” (อัล-กุรอาน 14 : 27)

เมื่ออะบู ซะกะรียา รอซี กำลังจะเสียชีวิต บรรดาผู้ที่นั่งอยู่รอบตัวเขาได้ขอให้เขากล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์) เขาตอบว่า “ฉันจะไม่กล่าวมัน” แล้วเขาก็หมดสติไป เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขากล่าวว่า “เมื่อครู่นี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาฉันและบอกว่า ‘ถ้าท่านอยากจะโชคดีและมีโชคก็จงกล่าวว่า อีซาเป็นบุตรของพระเจ้าเถิด’ ฉันบอกว่า ‘ฉันจะไม่พูด’ หลังจากเขาขอให้พูดหลายครั้งและฉันปฏิเสธหลายครั้ง ชายคนนั้นจึงกล่าวว่า ‘ก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจงกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์’ แต่ฉันบอกว่า ‘เนื่องจากท่านกำลังขอให้ฉันพูด ฉันจึงจะไม่พูด’ ทันใดนั้น ปรากฏว่ามีอาวุธหนึ่งได้สังหารชายคนนั้น ตอนนี้ฉันรู้สึกตัวแล้ว และฉันจะกล่าวกะลีมะฮ์(คำปฏิญาณศรัทธา” หลังจากนั้นเขาจึงกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งสอง และได้จากโลกนี้ไป

ซาตานสามารถหลอกลวงมนุษย์ผู้มีศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่เขาจะตายได้อย่างไร? แน่นอน มนุษย์ที่เป็นสมุนของมารร้ายมาตลอดชีวิตของเขาจะได้เป็นสหายของมารร้ายในขณะที่เขากำลังนอนรอความตายด้วยเช่นกัน

Source: maaref-foundation.com