การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮฺดี (อ)

592

วิดีโอบรรยาย “การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) คือปฐมบทการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮฺดี (อ)” ในงานสัมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการอสัญกรรมของท่านอิมามโคมัยนี (รฮ) จิตวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ ของประชาชาติอิสลาม วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย กทม. โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี