ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 2)

268

ความตายคือการเปลี่ยนผ่าน

คำแนะนำเหล่านี้สอนเราว่าความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต ในภาษาของอัล-กุรอาน ความตายไม่ใช่การ “ต่อต้านชีวิต” มันไม่ใช่ “ความว่างเปล่า” แต่มันเป็นเช่นเดียวกับ “ชีวิต” ดังนั้น “ความตาย” จึงเป็น “สิ่งถูกสร้าง” อย่างหนึ่งนั่นเอง อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า “ความเจริญสุขจงมีแด่พระองค์ …………. พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็น เพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่ง….” (อัล-กุรอาน 67 : 1-2)

และพระผู้สร้างความความตายและความเป็นได้ทรงประกาศิตไว้ว่า เมื่อวิญญาณหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว มันจะไม่มีวันดับสูญไป มันจะดำรงอยู่ตลอดไป ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม ความตายคือความต่อเนื่องของชีวิต แต่อยู่ในอีกสถานที่หนึ่ง เมื่อเรายอมรับสัจธรรมในข้อนี้ มันจึงเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้บรรดาผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ด้วยการใช้ชีวิตด้วยคุณงามความดีจะมีความยินดีกับโอกาสที่ได้ไปจากโลกแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อไปอยู่ในโลกแห่งความสุขสำราญตลอดกาลสำหรับอัลลอฮ์ สำหรับคนเช่นนั้น ความตายจะเป็นที่ต้อนรับและเป็นขั้นตอนที่น่าพึงพอใจ ซึ่งพวกเขาจะก้าวผ่านมันไปด้วยความยินดีเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายที่พวกเขาปรารถนา

ตรงกันข้าม ถ้าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการละเมิดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ เขาจะขยาดกลัวต่อความตายอย่างมีความเข้าใจ สำหรับคนเช่นนั้น ความตายจะเป็นการเริ่มต้นของความทุกข์ยากและอัปยศอดสูชั่วนิรันดร์ ดังนั้นเขาจึงเกลียดความตาย

อัลลอฮ์ทรงตรัสกับศาสนทูตของพระองค์ในอัล-กุรอานว่า “จงกล่าวเถิด(โอ้มุฮัมมัด) โอ้บรรดายิวเอ๋ย หากพวกท่านอ้างว่าพวกท่านเป็นมิตรของอัลลอฮฺอื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไซร้ ดังนั้นพวกท่านก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิด หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง แต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาด เนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ประกอบ (กรรมชั่ว) ไว้ก่อน และอัลลอฮฺทรงรอบรู้พวกอธรรมทั้งหลาย” (อัล-กุรอาน 62 : 6-7)

วิญญาณไม่ได้เข้าสู่ร่างกายและไม่ได้ออกไปจากมัน

จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณและร่างกายไม่ได้เป็นไปในวิธีของการสิงสู่ มันไม่เหมือนกับการที่น้ำเข้าไปในภาชนะหรืออากาศอยู่ในที่ว่าง และไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันอยู่นอกร่างกายหรือมันออกมาจากร่างกายเมื่อความตายมาถึง เพราะวิญญาณคือจิตวิญญาณไม่ใช่เนื้อหนัง ไม่มีคำถามเกี่ยวกับการเข้าไปหรือออกมาของมัน สิ่งเดียวที่เป็นความสัมพันธ์ของมันกับร่างกายก็คือ มันคงอยู่เพื่อให้ความเอาใจใส่ต่อร่างกายอย่างเต็มที่ และความตายมาตัดขาดสายสัมพันธ์นี้

มันยังเป็นกฎสำหรับเราอีกด้วยที่จะต้องเชื่อว่า ความตายเกิดขึ้นด้วยพระบัญชาจากอัลลอฮ์ พลังอำนาจเดียวกันนี้ ที่ได้เคยก่อเกิดความสัมพันธ์นี้ขึ้นในครรภ์มารดา และในชั่วขณะสุดท้ายของชีวิตทางโลกนี้ ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและวิญญาณนี้ออกจากกัน พระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ประทานชีวิตและความตาย

อัลลอฮ์คือผู้ให้ชีวิต และพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ให้ความตาย คนทั่วไปบางคนโกรธเคืองอิสรออีล เทวทูตแห่งความตาย ที่มาพรากบุคคลอันเป็นที่รัก หรือมานำชีวิตไปจากเขา พวกเขาไม่ชอบแม้แต่จะได้ยินชื่อนี้ แม้จะรู้ว่าเทวทูตเหล่านี้ไม่ได้ทำสิ่งใดไปตามความปรารถนาหรืออำนาจของตัวเองเลย พวกท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระบัญชาหรือคำสั่งของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น

Source: maaref-foundation.com