อิสมาอีลของท่านคืออะไร?

199

การกุรบาน หมายถึง การปฏิบัติทุกๆ ภารกิจที่ดีงาม ซึ่งมนุษย์จะกระทำเพื่อใช้เป็นสื่อยังความใกล้ชิดยังพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และเข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เอง กิจการงานใดก็ตามแต่ หากมนุษย์ปฏิบัติเพื่อเป็นสื่อยังความเมตตาต่างๆ แห่งพระผู้เป็นเจ้า กิจการงานนั้นๆ คือ “การกุรบาน” ยกตัวอย่างเช่น ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) กล่าวว่า “การนมาซ คือสื่อประการหนึ่งที่จะนำมนุษย์สู่ความเมตตาอันมากมายของพระผู้เป็นเจ้า”

ดังนั้นภารกิจหนึ่งของผู้ไปแสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์ ในวันที่สิบเดือนซิลฮิจญะฮ์ในท้องทุ่ง มีนา คือการทำกุรบานสัตว์ และแจกจ่ายเนื้อของสัตว์เหล่านั้นแก่ผู้ยากจน ขัดสน นั่นหมายถึงการปฏิบัติคุณงามความดีหนึ่ง เพื่อเป็นสื่อยังความเมตตาอันมากมายของพระผู้เป็นเจ้า

เป้าหมายที่แท้จริงของการทำกุรบาน คืออะไร???
การทำกุรบาน คือแค่การเชือดสัตว์ และชำแหละเนื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากจนขัดสนเพียงเท่านั้นหรือ??? เพราะในยุคปัจจุบัน ในวันอีดกุรบานมุสลิมทั่วทั้งโลก จะทำกุรบานสัตว์ หรือการเชือดสัตว์ อูฐ วัว แพะ แกะ และทำการแจกจ่ายเนื้อให้กับผู้ที่ขัดสน แน่นอนยิ่งการทำกุรบานสัตว์ ก็ต้องแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกทำกุรบานให้กับผู้ยากจนขัดสน แต่หากเราพิจารณาสักนิด ก่อนที่ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) จะทำกุรบานสัตว์ ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ได้รับพระบัญชาจากพระองค์สั่งให้ทำกุรบานอิสมาอีล ลูกน้อยของท่าน ดังนั้นเป้าหมายของการทำกุรบาน คงไมได้มีแค่การเชือดสัตว์อย่างแน่นอน

เป้าหมายและปรัชญาของการทำกุรบาน
1- การต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำ ตันหาราคะที่อยู่ในตัวของมนุษย์
2- การเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า

สองเป้าหมายใหญ่ๆ ที่ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ได้นำเสนอแบบอย่างแห่งการทำกุรบาน ให้กับมนุษยชาติได้เข้าใจ เหตุการณ์ในวันนั้น ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การทำกุรบานแกะของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) แต่ประเด็นอยู่ที่ ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) เลือกที่จะเชือดอิสมาอีลลูกน้อยสุดที่รักของท่าน ตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าต่างหาก โดยไม่ยอมให้อารมณ์ปรารถนาแห่งความรักทีมีต่อลูกน้อย อยู่เหนือพระบัญชาของพระผู้ทรงสูงสุด

ในวันนั้นอะไรจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ไปกว่าลูกน้อยอิสมาอีล หลายปีที่ผ่านมาตลอดชีวิตของท่าน ต้องอยู่ในสภาพที่ต้องต่อสู้ตลอดเวลา และในช่วงบั้นปลายชีวิต ท่านได้มีโอกาสลิ้มรสความสุขด้วยการมีบุตรที่ชื่อว่า อิสมาอีล แต่ไม่นานกับการได้ลิ้มรสแห่งความสุขนั้นกลับมีพระบัญชาจากพระผู้ทรงสูงสุด ว่าให้ทำการเชือดบุตรแสนรักคนนี้เสีย ศาสดาอิบรอฮีม (อ) ผู้ทำลายรูปเจว็ด วีรบุรุษแห่งพระผู้เป็นเจ้า ยังสะท้านต่อพระบัญชาที่เพิ่งได้รับ

ในเวลานั้นท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ) มีแค่สองทางเลือกคือ “พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “อิสมาอีล” ทางเลือกแรกคือ “ปฏิบัติตามพระบัญชา” และทางเลือกที่สองคือ “ปฏิบัติตามความปรารถนาแห่งตน” แต่ท้ายที่สุดท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ) ก็สามารถเอาชนะความปรารถนาแห่งการมีความสุขต่อการได้เชยชมบุตรที่แสนรักท่าน และท่านยอมเสียสละทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของท่านในหนทางของพระองค์ ด้วยการเชือดบุตรชายอิสมาอีลตามพระบัญชาของพระองค์

ทว่าขณะที่ท่านกำลังจะทำกุรบานอิสมาอีล ทันใดนั้นได้มีพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า ว่า โอ้อิบรอฮีม พระองค์ทรงยกเลิกการเชือดอิสมาอีลแล้ว และนี่คือแกะที่พระองค์ทรงส่งมาเพื่อให้เจ้าเชือดแทน เจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญชาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

ดังนั้นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ได้นำเสนอให้กับมนุษยชาติในวันนั้น จึงไม่ใช่การทำกุรบานสัตว์ และแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกทำกุรบานแก่ผู้ยากจนเท่านั้น แต่ที่เหนือกว่านั้น ท่านได้สอนบทเรียนแห่งการต่อสู้กับอารมณ์ปรารถนา อารมณ์ฝ่ายต่ำ ตัณหาราคะต่างๆ คือบทเรียนแห่งการเป็นบ่าวอย่างแท้จริงต่อนายเหนือหัว โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ ว่าทำไม? เพราะอะไร?
ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ได้สอนบทเรียนแห่งการเสียสละทรัพย์ส่วนตัวไปในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า เพราะอิสมาอีลลูกน้อยแสนรักของท่าน คือทรัพย์สินส่วนตัวที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านในวันนั้น และท่านพร้อมที่จะเสียสละมันเพื่อหนทางของพระองค์

โอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ย โอ้มุสลิมเอ๋ย โอ้ผู้ที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์เอ๋ย เปิดหู เปิดตา เปิดสติปัญญา และเข้าใจเสียเถิดว่า อิสมาอีลของพวกท่านในวันนี้ ไม่ใช่ อูฐ วัว แพะ หรือแกะ แต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกำลังหลงระเริงอยู่กับพวกมัน ทุกสิ่งทุกประการที่ทำให้พวกท่านหลงลืม และกระทำฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งเหล่านั้นต่างหากที่พวกท่านต้องทำกุรบานมัน เสียสละมันไปในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า

พวกท่านต้องทำกุรบานสิ่งเหล่านี้ สิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุให้ความศรัทธา ความรัก ความใกล้ชิดยังพระผู้เป็นเจ้าอ่อนแอลง สิ่งซึ่งคอยฉุดพวกท่านไว้ไม่ให้ก้าวเดินไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สิ่งซึ่งคอยสร้างความสงสัยต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งซึ่งคอยปิดหูปิดตาของพวกท่านจากแนวทางแห่งสัจธรรม สิ่งซึ่งทำให้ท่านต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลาในสังคม สิ่งซึ่งต้องทำให้พวกท่านต้องอับอายขายหน้า ทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศตำแหน่ง บ้านหรูๆ รถราคาแพงๆ ฯลฯ

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ณ วันนี้ท่านรู้จัก อิสมาอีล ที่แท้จริงของพวกท่านหรือยัง? อิสมาอีลที่พวกท่านต้องทำกุรบานเสีย ต้องเสียสละมันไปในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย หรือพวกท่านจะปล่อยให้ในทุกๆ ปี เพื่อคอยให้วันอีดกุรบานมาถึง แล้วค่อยทำกุรบานวัว แพะ แกะ และชำแหละเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ขัดสนเท่านั้นหรือ ในขณะเดียวกันพวกท่นได้ปล่อยให้ อิสมาอีลตัวจริงที่พวกท่านจะต้องทำกุรบาน ยังคงลอยนวลอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกท่านต่อไป??

โดยเชคมาลีกี ภักดี