สนทนากับอิมามอะลี (อ) หัวข้อ “บทบาทของความยุติธรรมในสังคม”

507

ฉันได้ถามแก่ท่านอิมา มอะลี (อ) ว่า “โอ้ราชสีห์แห่งความยุติธรรม โอ้ผู้ถือธงแห่งความยุติธรรม โอ้ผู้ไม่เคยให้ราคากับสิ่งใด และไม่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และโอ้ผู้ซึ่งในท้ายที่สุดได้สละชีพด้วยการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม ขอให้ท่านได้อธิบายความยุติธรรมแก่เราทั้งหลายด้วยเถิด”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “ความยุติธรรมและความเป็นธรรม คือสื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงสำหรับสังคมมนุษย์ และเป็นความสวยงามของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่บริหารงาน ความยุติธรรม คือรากฐานแห่งความศรัทธา และเป็นศูนย์รวมของมวลความดีงาม”

ฉันได้ถามอิมามอะลี (อ) ต่อว่า “การเรียกหาความยุติธรรม มีประโยชน์อะไรต่อสังคมบ้าง?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “บารอกัต (ความสิริมงคล) จะเพิ่มพูนมากขึ้นด้วยสื่อแห่งความยุติธรรม กิจการสาธารณะจะได้รับการแก้ไขโดยความยุติธรรม และบุคคลใดก็ตามที่ได้ทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเมตตาแก่เขา”

ฉันได้ถามอิมามอะลี (อ) อีกว่า “โอ้ผู้นำของบรรดาผู้ปกครองที่ยุติธรรม ได้โปรดชี้แนะด้วยเถิดว่า ความสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรรคผลมาจากสิ่งใด? และความยุติธรรมมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่?

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์แบบให้กับเมืองหนึ่งเมืองใดได้ดีไปกว่า “ความยุติธรรม” อีกแล้ว”

ฉันได้ถามท่านอิมามอะลี (อ) อีกว่า “ความยุติธรรมสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่การปกครองได้หรือไม่?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีความยุติธรรม ผู้ที่มีความยุติธรรมจะมีอำนาจ การปกครองที่มีความยุติธรรมจะยังประโยชน์แก่ผู้อยู่ใต้การปกครอง และผู้ใดก็ตามที่มีความยุติธรรมฐานะภาพของเขาจะสูงส่งขึ้น และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องการปกครอง และตำแหน่งผู้ปกครองที่ยุติธรรม ความยุติธรรมจะนำมาซึ่งความมั่นคงของรัฐบาลต่างๆ และการปกครองต่างๆ”

อิมามอะลี (อ) ได้กล่าวอีกว่า “การมีความยุติธรรม คือการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมีพระดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮ์อันนะห์ลฺ โองการที่ 90 ว่า “แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและทำความดี”

ฉันได้ถามแก่ท่านอิมา มอะลี (อ) อีกว่า “การดำเนินการเรื่องของความยุติธรรม ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือไม่? หรือไม่มีความแตกต่างใดๆ ระหว่างตัวบุคคล?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “ไม่มีความแตกต่างใดๆ จงมีความยุติธรรมกับทุกๆคน ทุกๆ สถานที่ ทุกๆ สถานการณ์ จงระวังในเรื่องความยุติธรรม ไม่ว่ากับมิตรหรือศัตรู”

ฉันได้ถามแก่ท่านอิมามอะลี (อ) ต่อว่า “มีความจำเป็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความยุติธรรมหรือไม่?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “การจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งที่มีระบอบการปกครองอย่างยุติธรรม คือความจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษยชาติ ดังนั้นประชาชนจะต้องต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ปกครอง มนุษยชาติด้วยความยุติธรรมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้”

แปลเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี