ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด? ตอน 2

282

การถือศีลอดทำให้เรารู้สึกถึงความเจ็บปวดของความหิวกระหาย และการทนทุกข์เนื่องจากความไม่สะดวกสบายของพี่น้องที่โชคดีน้อยกว่าซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่เราในสังคม ว่าพวกเขาต้องอดทนกับสภาพความยากลำบากตลอดชีวิตของพวกเขาดังนั้นมันจึงเป็นการจุดไฟจิตวิญญาณภายในตัวมนุษย์ ในการเสียสละเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพี่น้องที่ทนทุกข์ของพวกเรา

การถือศีลอดได้ให้การฝึกอบรมมนุษย์ในเรื่องการอดทน การยับยั้ง มีจิตวิญญาณแห่งการยอมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา ซึ่งเป็นจิตวิญญาณเดียวกันกับการยอมจำนนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในช่วงการถือศีลอด

การถือศีลอดช่วยพัฒนาความกล้าหาญ สร้างจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้มนุษย์ เพื่อให้ผ่านพ้นโอกาสที่หนักหนาสาหัสในชีวิตไปได้ด้วยจิตใจที่สุขุมและสงบมั่น

การถือศีลอดช่วยเสริมสร้างอำนาจความมุ่งมั่น ในการเอาชนะอุปสรรคในการปฏิบัติเรื่องต่างๆ ตลอดทั้งเดือน ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของพลังความปรารถนา และการตัดสินใจที่แน่วแน่ ซึ่งสามารถช่วยมนุษย์ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่ประสบในชีวิตได้

การถือศีลอดยังสามารถมองเห็นนิสัยที่ไม่พึงปรารถนาหลายๆอย่างที่ยากจะเลิก และยับยั้งได้ ว่าสามารถเลิก และหยุดได้อย่างง่ายดายในช่วงของการถือศีลอด การถือศีลอดสอนมนุษย์ให้รู้จักพึ่งพึงในพระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อมั่นในพระองค์ เหมือนกับที่ผู้ถือศีลอดได้ประกาศไว้อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการถือศีลอดตลอดทั้งเดือน ซึ่งทุกๆ สถานการณ์ที่ขมขื่นในชีวิตจะสามารถผ่านพ้นไปได้ก็ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้น

การถือศีลอดจึงเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณแห่งความอดทนในตัวมนุษย์ หมายถึงการเอาชนะความโกรธ และพัฒนาการรู้จักบังคับตนเองภายในตัวมนุษย์ ในความเป็นจริงอาจจะดูเหมือนว่า วันแห่งการถือศีลอดนั้นดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด แต่การถือศีลอดจะจบลงด้วยการนำความความสำเร็จและการมีความสุขเข้าสู่การใช้ชีวิตของมนุษย์

ความพยายามที่เข้มแข็งจะต้องมีความอดทนกับความหิวและความกระหาย จะต้องดำเนินไปได้ด้วยดีเพื่อเอาชนะความอ่อนแอต่างๆ ในคุณลักษณะของมนุษย์ ที่นำมนุษย์ไปสู่ความผิดพลาดและการกระทำบาป การถือศีลอดพร่ำสอนมนุษย์ถึงจิตวิญญาณแห่งความอดกลั้น เพื่อเผชิญหน้ากับสภาพและสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ โดยที่ผู้อยู่ในแนวทางของพระองค์จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งพระพิโรธของพระองค์

หลายคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความไม่สะดวกสบาย และเมื่อขาดปัจจัยต่างๆ ก็จะมีอาการหงุดหงิดและรำคาญ และได้ระบายอารมณ์นี้ออกมากับคนที่อยู่รอบข้างเขา ดังนั้นการถือศีลอดจะช่วยให้มนุษย์มีความอดกลั้นต่อความไม่สะดวกสบายของเขามากขึ้น

ramadan09

การถือศีลอดจะทำให้มนุษย์มีความสุขุม และช่วยปรับปรุงคุณลักษณะของเขาให้ดีขึ้น ช่วยกระตุกสัญชาตญาณ ของความหยิ่งยโส ความทรนง ความอิจฉาริษยา และความทะเยอทะยานของมนุษย์ การถือศีลอดช่วยทำให้คุณลักษณะของเขาอ่อนนุ่มลง และช่วยขจัดอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบในหัวใจและจิตวิญญาณของเขาออกไป

การถือศีลอดได้เปิดเผยความอ่อนแอของมนุษย์ ในขณะที่เขากำลังลิดรอนสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็น การกินและการดื่ม การถือศีลอดได้หล่อหลอมมนุษย์ด้วยวิญญาณแห่งความอ่อนแอและการยอมจำนน สร้างความนอบน้อมถ่อมตน ซึ่งตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่งและทรนง การถือศีลอดได้หายใจเอาวิญญาณแห่งการให้อภัยในตัวมนุษย์ที่มีต่อผู้อื่นออกมา ในขณะที่เขาได้แสวงหาการอภัยโทษจากพระเจ้าผ่านทางการถือศีลอดและการทำละหมาด

การถือศีลอดได้ให้บทเรียนเรื่องการตรงต่อเวลากับมนุษย์ เพราะผู้ถือศีลอดต้องยึดมั่นอยู่กับตารางเวลาอย่างเข้มงวดในช่วงการถือศีลอด การถือศีลอดอาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจของตัวบุคคล มันได้ช่วยเขาให้บริโภคอาหารแบบฟุ่มเฟือยน้อยลง การถือศีลอดเรียกร้องให้ตระหนักถึงความเข้มงวดของระเบียบวินัย จิตใจ จิตวิญญาณ และร่างกาย รูปแบบคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนผสมที่สำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น

การถือศีลอดได้สร้างการฟื้นฟูจิตวิญญาณในมนุษย์ และหล่อหลอมเขาด้วยด้วยวิญญาณแห่งความกระตือรือร้น และความสนุกสนานในการเปลี่ยนแปลงและกลายมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

ดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดซึ่งพระองค์ได้ประทานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในแต่ละปีเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งนี้มนุษยยังจะได้รับประโยชน์จากด้านกายภาพอีก การถือศีลอดได้ช่วยทำความสะอาดระบบอนุมูลของเสียในตัวมนุษย์ ที่ได้เก็บสะสมไว้นานตลอดทั้งปีเนื่องจากการรับประทานอาหารอันหลากหลาย

การถือศีลอดยังช่วยเตรียมพร้อมร่างกายให้เผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บ หรือสภาพของความขาดแคลนได้ การบังคับใจตนเองอย่างเข้มงวดในการถือศีลอด จะช่วยจัดระเบียบสุขภาพของมนุษย์ ขัดเกลาภูมิปัญญาของเข และช่วยเพิ่มคุณภาพหัวใจของเขา

ที่กล่าวมาทั้งหมดของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือศีลอด ทั้งด้านจิตวิญญาณและกายภาพ คงเพียงพอแล้วที่จะเป็นคำตอบว่า เหตุใดมุสลิมจึงต้องถือศีลอด การถือศีลอดเป็นความพึงพอใจของมุสลิมที่ปฏิบัติด้วยความจำนนต่อพระบัญชาแห่งพระผู้ทรงสร้าง มิใช่ประเพณีหรือเทศกาล เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบให้กับมนุษย์ ซึ่งแฝงไปด้วยความโปรดปรานอีกนานัปประการในบัญญัติบทนี้ การถือศีลอดจะค่อยๆเติมเต็มวิญญาณแห่งการฟื้นฟูภายในของมนุษย์ และสร้างแรงกระตุ้นที่กว้างขวางภายในตัวมนุษย์เพื่อให้มนุษย์สามารถทำหน้าที่ ที่เขามีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อตัวเขาเองให้สำเร็จ