โอกาสและนาทีทอง 3 วันสุดท้ายแห่งชะอ์บาน

251

ความประเสริฐและอามั้ลต่างๆ สามวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บาน

ถ้าหากวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1431 ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 หรืออาจจะเร็วกว่า หรือช้ากว่านั้นประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับการดูเดือนของรอมฎอนเท่านั้น นับจากวันนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ก็ใคร่จะนำการปฏิบัติ (อามั้ล) และความประเสริฐในช่วงสามวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บาน โอกาสทอง และเป็นนาทีทองของใครหลายๆ คนมาเสนอแก่พี่น้องทุกท่าน

ได้มีรายงานจากท่านอบีซอลต์ กล่าวว่า “เมื่อวันศุกร์สุดท้ายของเดือนชะอ์บานมาเยือน ฉันได้เข้าไปพบกับท่านอิมามริฎอ (อ) ท่านอิมามได้กล่าวกับฉันว่า โอ้ อบีซอลต์ เอ๋ย ส่วนมากของเดือนชะอ์บานได้ล่วงเลยไปแล้ว และวันศุกร์นี้คือ ศุกร์สุดท้ายของเดือนชะอ์บาน จงเตรียมตัวให้พร้อมเถิดของวันเวลาที่เหลืออยู่ของเดือนชะอ์บาน จงระลึกถึงความผิดบาปต่างๆ ที่กระทำลงไปในเดือนนี้

จงขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง จงวิงวอนขออภัยโทษ จงอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้มากที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ จงขออภัยโทษจากการกระทำความผิดต่างๆ ของท่านเสียเถิด เนื่องจากเดือนรอมฎอนกำลังมาเยือน ดังนั้น จงทำตัวเองให้บริสุทธิ์ เพื่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

จงรักษาคำมั่นสัญญา และรักษาสิทธิของผู้อื่น และจงอย่าปล่อยความพยาบาทที่มีต่อผู้อื่นให้หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเจ้า จงละเว้นจากการกระทำความผิดบาปต่างๆ เสีย จงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และจงมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างยังพระองค์เดียว ทั้งในที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นในทุกกิจการงานของเจ้า
เพราะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มีดำรัสว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้มอบหมายกิจการงานของตนยังพระองค์เดียว แน่นอนยิ่งพระองค์ก็จะเป็นที่เพียงพอสำหรับเขาคนนั้น”

ในช่วงท้าย อิมามได้สั่งให้อ่านดุอาอ์ดังนี้ให้มากในช่วงเวลาดังกล่าวว่า “อัลลอฮุมมา อินลัม ตะกุน ฆอฟัรตะละนา ฟีมามะฎอ มินชะอ์บาน ฟัฆฟิรละนา ฟีมา บะกีย์มินฮู”

โอ้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าหากในช่วงเวลาแห่งชะอ์บานที่ผ่านเลยไป พระองค์ยังมิได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเรา ดังนั้นได้โปรดทรงอภัยโทษแก่เราในวันเวลา (แห่งชะอ์บาน) ที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยเถิด

เนื่องจากว่าด้วยความยิ่งใหญ่แห่งเดือนรอมฎอน พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงให้อภัยโทษบุคคลจำนวนมากจากเปลวไฟนรก สามวันสุดท้ายแห่งเดือนชะอ์บานจึงเป็นโอกาสทอง สำหรับหลายๆ คนที่ได้ปล่อยให้เดือนชะอ์บานผ่านพ้นไป โดยไม่ได้ถือศีลอดเลย จะได้ถือศีลอดเพื่อยังความใกล้ชิดกับพระองค์

อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) กล่าวว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้ถือศีลอดในสามวันสุดท้ายของเดือนชะอ์บาน และถือล่วงเลยจนเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะบันทึกผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดติดต่อกันสองเดือนแก่เขา”