ความประเสริฐของเดือนรอญับ

171

พรุ่งนี้คือวันแรกของเดือนรอญับ เป็นการมาเยือนของปฐมบทสู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกคราหนึ่ง หากนับจากวันนี้ก็มีเวลาอีกประมาณสองเดือนเต็มๆ ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่เดือนแห่งความจำเริญของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ดังนั้นเวลามีไม่มาก จงเร่งรีบตั้งแต่เสียวันนี้ หากผู้ใดมีศีลอดชดใช้ก็เริ่มได้เลยนับแต่พรุ่งนี้ อินชาอัลลอฮ์

แท้จริงแล้วเดือนรอญับ เป็นเดือนที่ประเสร็ฐยิ่ง มีรายงานกล่าวถึงความประเสริฐของเดือนนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวไว้ว่า “เดือนรอญับ เป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่งของอัลลอฮ์ (ซ.บ) พระองค์ทรงห้ามปฏิบัติสิ่งที่ฮะรอม (ต้องห้าม) ในเดือนนี้ ห้ามทำสงคราม ห้ามการฆ่าฟันกัน แม้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ตาม”

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ยังได้กล่าวอีกว่า “เดือนรอญับเป็นเดือนของอัลลอฮ์ (ซ.บ) เดือนชะอ์บานคือเดือนของฉัน เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเป็นเดือนของประชาชาติแห่งฉัน บุคคลใดได้ถือศีลอดในเดือนรอญับเพียง 1 วัน เท่ากับเขาสร้างความปลื้มปีติ อย่างใหญ่หลวงแด่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และจะทำให้เขารอดพ้นจากไฟนรก ประตูนรกทุกบานจะถูกปิดสำหรับเขาผู้นั้น”

อิมามมูซากาซิม (อ) ได้กล่าวว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้ถือศีลอด 1 วันในเดือนรอญับ เขาจะถูกทำให้ห่างไกลจากไฟนรกเป็นเวลา 1 ปี และบุคคลใดก็ตามที่เขาได้ถือศีลอด 3 วันในเดือนรอญับเขาจะได้เข้าสวรรค์เป็นแน่แท้”

อิมามมูซากาซิม (อ) ยังได้กล่าวอีกว่า “รอญับเป็นชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งใสสรวงสวรรค์ ซึ่งมีสายน้ำเป็นสีขาวยิ่งกว่าน้ำนมเสียอีก และมีรสหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง ผู้ใดก็ตามที่ได้ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ในเดือนรอญับแม้เพียงวันเดียว เขาจะได้รับสิทธิดื่มน้ำในแม่น้ำนั้น”

อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) กล่าวไว้ว่า “ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กล่าวว่า เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษของประชาชาติแห่งฉัน ดังนั้นจงเร่งรีบและขออภัยโทษให้มากที่สุดในเดือนนี้ เพราะพราะองค์คือพระผู้ทรงเมตตาปรานีนิรันดร และรอญับถูกขนานนามว่า “อะศ๊อบบา” เนื่องจากว่าความเมตตาของพระองค์จะถูกประทานแก่ประชาชาติ (อุมมะฮ์) ของฉันอย่างมากมายมหาศาลในเดือนนี้ ดังนั้นจงมุ่งมั่นกล่าวขออภัยโทษจากบาปต่างๆ ให้มากที่สุด โดยให้กล่าวว่า “อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ วะอัสอะลุฮุตเตาบะฮ์”

ส่วนอามั้ลต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในเดือนรอญับโดยทั่วไปตลอดทั้งเดือน หรืออามั้ลในแต่ละวันนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านดุอาอ์บทต่างๆ หรืออ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ตามแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาลูกหลานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ของท่านศาสดา

rajab02

อามั้ลในค่ำคืนแรกของเดือนรอญับบางส่วนมีดังนี้

1-ทำฆุซุลมุสตะฮับ มีรายงานจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กล่าวว่า “บุคคลใดก็ตามเมื่อได้เห็นดวงจันทร์แรกของเดือนรอญับ และทำฆุซุลในช่วงแรก ช่วงกลาง และช่วงสุดท้ายของเดือนรอญับ บาปต่างๆ ของเขาจะมลายหายไปสิ้น เขาจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ ดั่งทารกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดา”

2-อ่านซิยารัตอิมามฮูเซน (อ)

3-ปฏิบัตินมาซ 20 รอกาอัต หลังนมาซมัฆริบ ในทุกๆ รอกาอัตให้อ่านฟาติฮะฮ์ และซูเราะฮ์เตาฮีด 1 ครั้ง และให้สลามในทุกๆ สองรอกาอัต เพื่อให้ตัวของเขา ครอบครัว ลูกๆ และทรัพย์สินของเขาได้รับการปกป้อง และรอดพ้นจากการลงโทษ และถูกสอบสวน ในหลุมฝังศพ และเขาจะสามารถผ่านสะพานศิรอตอย่างรวดเร็วเสมือนสายฟ้าแลบ

อามั้ลในวันแรกของเดือนรอญับบางส่วนมีดังนี้

1-ถือศีลอด มีรายงานว่าท่านศาสดานูฮ์ (อ) ได้ลงเรือในวันนี้ ท่านได้กล่าวให้ทุกคนที่อยู่กับท่านถือศีลอดกันทุกคน บุคคลใดก็ตามที่ศีลอดในวันนี้ เขาจะห่างไกลจากไฟนรกถึง 1 ปี

2-ทำฆุซุลมุสตะฮับ

3-อ่านซิยารัตอิมามฮูเซน (อ)