อิสลามกับการคืนชีพ

176

“ท่านจะถูกตรวจสอบชีวิตในโลกนี้ แต่จะได้ถูกสร้างชีวิตใหม่ในโลกหน้า”

คำสอนอันโด่งดังของอิมามอะลี(อ.) กล่าวถึงการเดินทางของมนุษย์ทั้งชายและหญิงเพื่อไปสู่ “วันแห่งการฟื้นคืนชีพ” ตามคำสอนของอิสลาม มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะมีชีวิตทางโลกอย่างที่กำลังมีอยู่นี้เท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ประพฤติเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงชีวิตในปรโลก อาจกล่าวไว้ว่า การเดินทางของมนุษยชาติที่จะไปสู่วันแห่งการฟื้นคืนชีพนั้น เป็นช่วงเวลาบังคับที่ไม่มีทางต้านทานได้โดยสิ้นเชิง

ในการอรรถาธิบายคัมภีร์อัล-กุรอาน หัวข้อเรื่อง “เยามุล กิยามะฮฺ” หรือ “วันแห่งการฟื้นคืนชีพ” ·เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับการศึกษากันกว้างขวาง วันซึ่งจะเกิดภายหลังการตาย ถูกกล่าวถึงไว้ในอัล-กุรอาน

จากคำสอนของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้อธิบายไว้ว่า ในสุสานนั้น มนุษย์ทุกคนจะได้ลิ้มรสเสี้ยวส่วนหนึ่งของสวรรค์ หรือไม่ก็เสี้ยวส่วนหนึ่งของนรก เวลาแห่งความตายนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) พระองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับความตาย เราจึงต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเสมือนหนึ่งว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายของเรา

ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้อธิบายถึงสัญญาณของวันนั้นว่ามีอยู่สามลำดับ ประการแรก คือโครงสร้างลำดับชั้นจะถูกกำหนดโดยอัลลอฮฺไม่ใช่มนุษย์ อัลลอฮฺจะแบ่งมนุษย์ออกไปเป็นประเภทผู้ต่ำต้อยและมีเกียรติ ประการที่สอง แผ่นดินจะสั่นสะเทือนไหวอย่างรุนแรงทุกหย่อมหญ้า และสุดท้าย ความสั่นสะเทือนนี้จะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนแม้แต่ภูเขาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกต้องพังทลายเป็นผุยผง

ในวันนั้น มนุษย์จะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นสามกลุ่ม โดยที่ตัวเราเองเป็นผู้กำหนดเองว่าเราจะอยู่กลุ่มใด ขึ้นอยู่กับเจตนาและการกระทำในการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งจะทำให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่ม “ขวามือ” หรือกลุ่ม “ซ้ายมือ” หรือไม่ก็กลุ่ม “ผู้ล้ำหน้า” ที่จะได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ

เมื่อพิจารณาดูแต่ละกลุ่มแล้ว เราสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และตัดสินได้ว่าอยากจะเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มใด และสามารถปรับเปลี่ยนความประพฤติของเราให้เข้ากับกลุ่มนั้น เพราะเรารู้อยู่ว่าทุกอณูน้ำหนักของการกระทำดีหรือชั่วนั้นจะถูกบันทึก และเราจะได้เห็นการกระทำนั้นของเราในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

กลุ่ม “ผู้ล้ำหน้า” ในวันแห่งการพิพากษานั้นจะได้รับความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมาย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งของพระราชาในวันปรโลก จะถูกแวดล้อมด้วยดรุณวัยที่คอยบริการเครื่องดื่มและผลไม้มากมาย ไม่มีความเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้า และได้รับประทานตามที่ปรารถนา เป็นรางวัลสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้

ผู้อยู่ในกลุ่ม “ขวามือ” แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับ “ผู้ล้ำหน้า” แต่ก็จะได้ความพึงพอใจจากสวรรค์เช่นกัน พวกเขาคือบรรดาผู้ศรัทธาจากบรรดาชนรุ่นก่อนๆ และรุ่นหลัง จะมีคู่ครองที่บริสุทธิ์ แวดล้อมด้วยต้นไม้ไร้หนาม ผลไม้ต่างๆ และสายน้ำ

สุดท้ายคือกลุ่ม “ซ้ายมือ” เป็นกลุ่มซึ่งไม่มีใครอยากจะอยู่ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ กลุ่มนี้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพายุและควันดำ จะได้ดื่มแต่น้ำเดือด และได้ลิ้มรสชาติขมจากต้นซักกูม พวกเขาคือ “ผู้ฝ่าฝืนตัวยง” จากประชาชาติรุ่นก่อนๆ และรุ่นหลังๆ ด้วยเช่นกัน พวกเขาคือกลุ่มผู้ปฏิเสธไม่เชื่อในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ และวันนั้นพวกเขาจะได้ชดใช้

เราสามารถเห็นภาพที่บรรยายวันแห่งการฟื้นคืนชีพได้อย่างชัดเจนในคัมภีร์อัล-กุรอาน รวมถึงรางวัลและการลงโทษของแต่ละกลุ่ม

เมื่อเหตุการณ์ (วันกิยามะฮ.) ได้เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใด ปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน

ต่อเหตุการณ์นั้นทำ ให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อย ชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

เมื่อแผ่นดินถูกสั่น สะเทือนอย่างรุนแรง

และบรรดาภูเขาได้แตก สลาย

และมันกลายเป็นผุยผง ปลิวว่อน

และกเจ้าจะแยกออก เป็นสามกลุ่ม

คือกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?

และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร ?

และกลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า

เขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิด

ในสวนสวรรค์หลากหลาย แห่งความสุขสำราญ “

(อัล-กุรอาน 56/1-12)

Source: tebyan.net