บทนิยามอิสลาม

176

บทนิยามอิสลาม

โดยเชคมันซูรฺ ลีฆออี

การเริ่มต้นแบบอิสลาม…

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอ

การทักทายแบบอิสลาม

อัสสลามุ อะลัยกุม : ขอความสันติมีแด่ท่าน

อิสลามคืออะไรและมุสลิมคือใคร?

ความหมายตามตัวอักษรของอิสลาม คือการยอมจำนน หรือยอมมอบหมายตนต่อพระผู้เป็นเจ้า

มุสลิม คือคนที่ศรัทธาใน ‘อิสลาม’

การเริ่มต้นของอิสลาม

อิสลามเริ่มต้นอย่างแท้จริงพร้อมกับศาสดาท่านแรก คือศาสดาอาดัม(อ.)

ในความหมายที่สมบูรณ์ของมัน อิสลามเริ่มต้นพร้อมกับการประทานโองการเป็นครั้งแรกแก่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.610 เมื่อท่านอายุได้ 40 ปี (ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ประสูติเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 570)

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่สำคัญในอิสลาม :

พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน

ฮะดีษ (รายงานคำพูด การดำเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัด (ศ.) และวงศ์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด)

แก่นแท้ของอิสลาม

ในทางทฤษฎี : ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว, ชีวิตในปรโลก และบรรดาศาสดา

ในทางปฏิบัติ : การกระทำที่มีคุณธรรม

หลักศรัทธาที่สำคัญ

ความเป็นเอกะ : เชื่อในความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงไม่ประสูติ และไม่ถูกประสูติ

ความยุติธรรมของพระเจ้า : เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงโหดร้ายและไม่ทรงอยุติธรรม

ความเป็นศาสดา : เชื่อในศาสนทูตทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า ตั้งแต่อาดัม(อ.) จนถึงมุฮัมมัด(ศ.)

ผู้สืบตำแหน่งของศาสดา : อิมามอะลี(อ.) และบุตรหลานของท่าน 11 คน

การฟื้นคืนชีพ : เชื่อในวันแห่งการพิพากษา นิรันดร์สมัยในนรกหรือสวรรค์

การปฏิบัติตนในอิสลาม

หลักปฏิบัติในศาสนา : ทำการเคารพภักดี (นมาซ, ถือศีลอด, บริจาค[ซะกาต และคุมส์], แสวงบุญฮัจญ์, ญิฮาด[ต่อสู้ในหนทางของศาสนา], ส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชั่ว, เป็นมิตรกับมิตรของพระผู้เป็นเจ้า และออกห่างจากศัตรูของพระผู้เป็นเจ้า)

หลักปฏิบัติในสังคม : รับประทานเนื้อที่อนุมัติตามหลักศาสนาเท่านั้น สิ่งของมึนเมาทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้าม การพนันเป็นสิ่งต้องห้าม การแต่งงานคือการกระทำที่อิสลามส่งเสริมมาก ส่วนการอย่าร้างอนุญาตให้กระทำได้แต่เป็นที่รังเกียจ

สองนิกายหลักในอิสลาม

ชีอะฮฺ : มุสลิมที่เชื่อว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้แต่งตั้งโดยคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอะลี(อ.) ผู้เป็นลูกเขยและลูกพี่ลูกน้องของท่าน และลูกหลานของเขาอีก 11 คนจนกระทั่งถึงอิมามมะฮฺดีย์(อ.) เป็นผู้ปกครองแทนตัวท่าน

ซุนนี : มุสลิมที่เชื่อว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นผู้นำประชาชาติมุสลิมภายหลังจากท่าน

เทศกาลและวันสำคัญในอิสลาม

ปฏิทินแบบอิสลามเป็นปีจันทรคติ

วันหยุดในอิสลามคือวันศักดิ์สิทธิ์

อีดีล-ฟิฏรฺ : วันเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

อีดีล-อัฎฮา : วันเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังการแสวงบุญฮัจญ์

อีดิล-ฆอดิรฺ : วันเฉลิมฉลองการแต่งตั้งอิมามอะลี(อ.) โดยท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ให้เป็นผู้นำภายหลังจากท่าน

เทศกาลอาชูรอ : การรำลึกถึงและไว้อาลัยต่อการพลีชีพของหลานชายแห่งศาสดา อิมามฮุเซน(อ.) และบรรดาสาวกผู้จงรักภักดีของท่าน

Source : www.tebyan.net