มุสลิมไม่ดื่มสุรา

195

“ที่จริงชัยฏอนนั้น เพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้า ในสุราและการพนันเท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาด…” (อัล-กุรอาน 5/91)

ผลที่เห็นได้ชัดเจนจากการดื่มสุราคืออาการมึนเมา ขาดสติ ซึ่งจะส่งผลที่ติดตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดกับตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม การดื่มสุรา เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นผลให้ผู้อื่น และแม้แต่ตัวเองต้องเสียชีวิตหรือพิการไป ผู้ที่ถือตนว่าเป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้นับถือศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าศาสนาของเขาคืออิสลาม และเขาคือมุสลิม การดื่มสุราถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ผลเสียจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์มีมากมายหลายประการ จะขอกล่าวถึงเพียงข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

ผลกระทบของสุราที่มีต่ออายุ

จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญในตะวันตกได้พิสูจน์แล้วว่า เยาวชนอายุ 20 ปี ที่คาดหมายว่าจะมีอายุอยู่ถึง 50 ปี จะไม่มีชีวิตยืนยาวไปถึง 35 ปีได้ ซึ่งเป็นผลจากการดื่มสุรา

จากการทดลองโดยบริษัท “ประกันชีวิต” ต่างๆ ได้ค้นพบว่า ช่วงชีวิตของบรรดาผู้ที่ติดสุรามีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าผู้ไม่ติดสุราถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์

จากสถิติอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า อายุเฉลี่ยของผู้ที่ติดสุรานั้นอยู่ที่ระหว่าง 35 ถึง 50 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้ที่รักษาสุขภาพอย่างถูกสุขอนามัยและไม่ดื่มสุรานั้นสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป

ผลกระทบของสุราต่อบุตรหลาน

ถ้าหากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายหนึ่งมีอาการมึนเมาสุราอยู่ ผลกระทบจากสุราอย่างรุนแรง 35 เปอร์เซ็นต์จะถูกส่งผ่านไปยังเด็กที่ปฏิสนธิ และถ้าหากทั้งสามีและภรรยาต่างมึนเมาอยู่ทั้งคู่ ผลกระทบจากสุราอย่างรุนแรงจะเกิดกับลูก 100 เปอร์เซ็นต์

เพื่อการเข้าใจผลกระทบจากสุราที่มีต่อลูกๆ อย่างดียิ่งขึ้น เราจะขอนำเสนอสถิติดังต่อไปนี้

ในจำนวนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนั้น เป็นเด็กที่ทั้งพ่อและแม่เป็นคนติดสุรา 45% มีแม่เป็นคนติดสุรา และ 31% มีพ่อเป็นคนติดสุรา 17%

ทารกที่คลอดออกมาแล้วไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ 6% มีพ่อที่ติดสุรา ในขณะที่ 45% มีแม่ที่ติดสุรา

เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ 75% มีพ่อแม่ที่ติดสุรา ในขณะที่ 45% มีแม่ฝ่ายเดียวที่ติดสุรา

ส่วนเด็กที่ขาดความสามารถทางสติปัญญาและจิตใจนั้นมีแม่ติดสุรา 75% และ 25% มีพ่อเป็นคนติดสุรา

ผลกระทบของสุราต่อศีลธรรม

ความผูกพันต่อครอบครัว และความรักต่อภรรยาและลูกลดน้อยลงสำหรับคนที่ติดสุรา ดังที่จะเห็นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผู้เป็นพ่อสามารถฆ่าลูกของตัวเองได้ด้วยน้ำมือตัวเอง

ภัยสังคมจากสุรา

สถิติที่รวบรวมโดยสถาบันการแพทย์ทางกฎหมายในเมืองนีออนเมื่อปี 1961 ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมในสังคม ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ติดสุรามีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีการฆาตกรรม 50%

กรณีความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางร่างกาย 77.8%

กรณีการลักขโมย 88.5%

การข่มขืนและกระทำผิดทางเพศ 88.8%

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า อาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากมาย เป็นสิ่งที่กระทำขึ้นภายใต้อิทธิพลของสุรา

Source : www.tebyan.net