เครา…สัญลักษณ์หนึ่งของมุสลิม

258

เคราคือขนที่งอกขึ้นบนใบหน้าด้านข้างและคางของผู้ชายตามธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบุรุษเพศที่สร้างความหล่อเหลาให้แก่ผู้ชาย ทำให้เขามีความน่านับถือ และน่ามอง (เมื่อมีการดูแลขลิบเล็มให้เรียบร้อยอยู่เสมอ)

เคราเป็นส่วนประกอบของลักษณะทางชีววิทยาตามธรรมชาติของมนุษย์เพศชาย จุดมุ่งหมายของมันคือเพื่อเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ผลสรุปนี้ได้มาจากหลักการทางด้านเหตุผลและสติปัญญา เพราะการมีเหตุผลและสติปัญญาคือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสายพันธุ์สัตว์อื่นๆ

และเครา คือการตอบรับคำวิงวอนขอของบรรพบุรุษคนแรกของมนุษย์ คือศาสดาอาดัม(อ.) ที่อัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ได้ทรงให้เครางอกขึ้นมาเป็นลักษณะตามธรรมชาติในตัวของบุรุษ และเป็นลักษณะที่จะติดตัวของมนุษย์ผู้ชายไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการพิพากษา

มัจญ์ลิซี ได้เขียนไว้ในหนังสือบิฮารุล อันวารฺ ถึงรายงานของอิบนฺ มัสอูด ที่เล่าว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

“เมื่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงเมตตา ได้ยอมรับการขออภัยโทษของอาดัม(อ.) เทวทูตญิบรีลได้มาหาอาดัม(อ.) และกล่าวว่า ‘ขออัลลอฮฺโปรดประทานชีวิตอันยืนยาวและประทานความสวยงามให้แก่ท่าน’ อาดัม(อ.) จึงกล่าวว่า ‘ฉันเข้าใจความหมายที่ท่านพูดถึงชีวิตอันยืนยาว แต่ฉันไม่เข้าใจว่าความสวยงามนั้นท่านหมายถึงอะไร’ แล้วเขาจึงได้ก้มลงสุญูด(กราบ) และเมื่อเงยหน้าขึ้น เขาได้ทำการวิงวอนขอโดยกล่าวว่า ‘โอ้อัลลอฮฺ โปรดเพิ่มพูนความงามให้แก่ฉัน(ดังที่พระองค์ได้สัญญาไว้)’ หลังจากคำวิงวอนนั้นเอง เคราที่งดงามก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันเปล่งปลั่งของเขา เมื่อญิบรีลได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เขาได้สัมผัสเคราของศาสดาอาดัม(อ.) และกล่าวว่า ‘นี่คือคำตอบรับการวิงวอนที่ท่านขอต่อพระผู้อภิบาลของท่าน และมันจะถูกมอบให้แก่ลูกหลานผู้ชายของท่านไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการพิพากษา’ “

ในบทอัน-นิซาอฺ โองการที่ 125 อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า

“และผู้ใดเล่าจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีม ซึ่งสิ่งซื่อตรง และอัลลอฮฺ ได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นสหาย”

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้อธิบายว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้มอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ศาสดาอิบรอฮีมสิบประการ (อัล-ฮะนีฟ หมายถึง สิ่งที่ซื่อตรง สะอาดบริสุทธิ์) ห้าประการสำหรับส่วนของศีรษะ และห้าประการสำหรับร่างกาย

ห้าประการสำหรับส่วนศีรษะคือ

1.การขลิบเล็มหนวด

2.การไว้เครา

3.การตัดผมบนศีรษะ

4.การแปรงฟัน

5.การทำความสะอาดซอกฟัน (ใช้ไหมขัดฟัน)

ห้าประการสำหรับส่วนร่างกายคือ

1.การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

2.การตัดเล็บ

3.การชำระร่างกายด้วยน้ำ

4.การโกนขนใต้วงแขนและส่วนสงวน

5.การอาบน้ำตามศาสนบัญญัติ (เช่น ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ)

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงมอบให้แก่ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) และยังคงเป็นเช่นนั้นสำหรับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และด้วยเหตุนี้เองมันจึงเป็นเหตุผลที่ชาวมุสลิมผู้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จึงยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

Source : www.al-islam.org