เหตุผลของการถือศีลอด

203

ทุกๆ ปีในเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมทุกคนจะถือศีลอด ด้วยเหตุผลข้อเดียวคือมันเป็นบทบัญญัติทางศาสนา ที่มุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนจะปฏิบัติตามโดยไม่มีการตั้งคำถาม แต่ด้วยคำตอบเพียงแค่นี้ไม่อาจทำให้ศาสนิกอื่นเข้าใจได้ ดังนั้น มัรฮูม อะหมัด ชะรีฟ ดิวจี จึงได้จำแนกเหตุผลต่างๆ และข้อดีของการถือศีลอดออกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลสำคัญที่สุดสำหรับการถือศีลอด ก็เช่นเดียวกับการกระทำอิบาดัต(อุทิศตน) อื่นๆ นั่นคือเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ เพื่อความพึงพอพระทัย และเพื่อการอภัยโทษของพระองค์ สิ่งนี้ทำให้เกิดจิตวิญญาณที่เคร่งครัดในมนุษย์

2. การสร้างความหิวและกระหายให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านั้น เป็นการวัดความศรัทธาที่มนุษย์มีต่ออัลลอฮฺ และช่วยให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นในการรับมือกับบททดสอบที่ร้ายแรงกว่านี้

3. การถือศีลอดทำให้เรามองเห็นคุณค่าของความโปรดปรานเล็กๆ น้อยๆ จากอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่เราคิดไปเองว่าเรามีความสามารถ สิ่งนี้ทำให้มนุษย์มีจิตวิญญาณของการสำนึกรู้คุณต่ออัลลอฮฺ ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์รู้คุณค่าของอำนาจของอัลลอฮฺได้มากไปกว่าน้ำหนึ่งแก้วหรืออาหารหนึ่งมื้อภายหลังการถือศีลอดมาตลอดทั้งวัน มันยังเป็นการเตือนมนุษย์ให้สำนึกว่าความสุขและพึงพอใจที่แท้จริงอยู่ที่ความพอเพียงและการเหนี่ยวรั้งใจไม่ทำตามอำเภอใจตัวเองนั่นเอง

4. การถือศีลอดทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหิวกระหายและความยากลำบากของพี่น้องของเราที่โรคร้ายกว่าเรา ที่พวกเขาต้องประสบกับภาวะยากลำบากเช่นนั้นอยู่ตลอดชีวิต และมันทำให้เกิดความรู้สึกเสียสละให้แก่พี่น้องที่ทุกข์ยากของเขา

5. การถือศีลอดเป็นการฝึกฝนมนุษย์ให้มีความอดทน ยอมรับสภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อพบกับสถานการณ์ยากลำบากที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในชีวิต

6. การถือศีลอดเป็นการพัฒนาความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาในชีวิตด้วยจิตใจที่สงบเยือกเย็น

7. การถือศีลอดทำให้มนุษย์มีความอดทนอย่างมีความหวัง เพราะระหว่างวันของการถือศีลอดที่ดูเหมือนจะไม่จบสิ้นนั้น ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข และชีวิตก็เช่นเดียวกัน สถานการณ์อันขมขื่นจะผ่านพ้นไปทั้งหมดและสิ้นสุดลง

9. การถือศีลอดไม่เพียงแต่เป็นการอดอาหาร มันยังหมายถึงการเอาชนะความโกรธและควบคุมตัวเองด้วย การต่อสู้กับความหิวกระหายสามารถทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะข้อบกพร่องอื่นๆ ของตัวเองที่นำไปสู่ความบาปและความผิดพลาดได้

10. การถือศีลอดเป็นการทำให้มนุษย์ระงับอารมณ์ตนเองและมีความอดทนต่อสถานการณ์และสภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้โดยไม่ทำให้คนอื่นเป็นเหยื่อความโกรธของเขา การถือศีลอดช่วยให้มนุษย์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แม้ในยามยากลำบาก

11. การถือศีลอดทำให้มนุษย์มีบุคลิกที่สุขุมขึ้น กำจัดสัญชาตญาณแห่งความหยิ่งยโส จองหอง อิจฉาริษยา และมักใหญ่ใฝ่สูง การถือศีลอดทำให้เขามีบุคลิกที่นุ่มนวลขึ้น และขจัดอารมณ์ในเชิงลบออกไปจากหัวใจและจิตใจของเขา

12. แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของมนุษย์เมื่อถูกตัดขาดจากความเมตตาของอัลลอฮฺในเรื่องพื้นฐานสองอย่าง คืออาหารและน้ำดื่ม ทำให้เขาเกิดความสำนึกในความอ่อนแอของตนเอง และยอมจำนนต่ออำนาจของอัลลอฮฺ

13. การถือศีลอดทำให้เกิดความรู้สึกให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะเขาเองก็แสวงหาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺผ่านการถือศีลอดและการนมาซ

14. การถือศีลอดให้บทเรียนในเรื่องการรักษาเวลา มนุษย์จะเคร่งครัดกับตารางเวลาในการถือศีลอดทั้งในเวลาเริ่มต้นและเวลาละศีลอด

15. การถือศีลอดยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของบุคคลอีกด้วย เพราะเขามีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารน้อยลง

16. การถือศีลอดต้องมีสำนึกของระเบียบวินัย อารมณ์ จิตวิญญาณและร่างกายที่มั่นคง ทำให้เกิดลักษณะอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในชีวิต

17. การถือศีลอดเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้แก่ผู้ศรัทธาในแต่ละปี เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปฏิรูปจิตวิญญาณ ให้เป็นบ่าวที่ดีขึ้นของอัลลอฮฺ และเขาจะได้เปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองด้วย

18. ในด้านร่างกาย การถือศีลอดเป็นการทำความสะอาดระบบของสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในร่างกายจากการรับประทานอย่างไม่เว้นระยะมาตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเผชิญหน้ากับโรคหรือสภาพที่ไม่ค่อยได้พบเจอ

19. การถือศีลอดเสมือนเป็นการปฏิรูปจิตใจ สร้างความตื่นตัวให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่ออัลลอฮฺ ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อตัวเองอย่างสมบูรณ์

Source : www.moralsandethics.wordpress.com