สตรีในอิสลาม

353

“ผู้หญิงคือช่อดอกไม้ที่สวยงามและเปราะบาง ดังนั้น จงชื่นชมเธอด้วยความอ่อนโยน อย่าใช้กำลังกับเธอ” อิมามอะลี(อ.)

“ผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้ อย่าวางภาระหน้าที่ให้พวกเธอในสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถรับได้” อิมามอะลี(อ.)

wrose

สำหรับอิสลาม ผู้หญิงคือมนุษย์ที่มีความสูงส่งเหนือกว่านางฟ้า และสรรพสิ่งทั้งหลาย หากพวกเธอทำการงานที่ดีใดๆ เธอจะได้รับผลบุญมากเท่ากับที่ผู้ชายจะได้สำหรับการกระทำดีของพวกเขา

เธอคือผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์อิสลาม ดังเช่นท่านหญิงคอดีญะฮฺ ภรรยาของท่านศาสดาผู้บริสุทธิ์(ศ.)

เธอคือหุ้นส่วนคู่คิดของศาสดา ดังเช่นท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของท่านศาสดา(ศ.)

เธอคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ดังเช่นท่านหญิงซัยนับ บุตรสาวของอิมามอะลี(อ.)

เธอมีความสูงส่งเหนือผู้ชาย ในฐานะแม่

เธอควรค่าควรแก่การเคารพเช่นเดียวกับเทพองค์หนึ่ง

เธอมีค่าดังเช่นไข่มุกราคาแพง

เธอมีเกียรติเช่นกุหลาบที่บอบบาง

อิสลามได้เน้นถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ หรือสถานะทางสังคม อิสลามได้กำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันให้แก่ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งทั้งสองจะเป็นส่วนประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของกันและกัน

หลายศตวรรษก่อนที่โลกยุคใหม่จะรู้จักสิทธิของผู้หญิง อิสลามได้ให้การรับรองถึงความเท่าเทียมกันของทั้งสองเพศ และเลิกล้มพิธีกรรมป่าเถื่อนของการฝังทารกเพศหญิงที่เป็นลูกสาวของตัวเองทั้งเป็น ซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ชาวอาหรับปฏิบัติกันก่อนยุคสมัยของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

อิสลามได้ทำให้ผู้หญิงรับรู้ถึงสิทธิของพวกเธอ และให้พวกเธอมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เป็นบุคลิกภาพ เสรีภาพและอิสรภาพ ในบรรดาสิทธิทั้งหลายนั้นรวมถึงสิทธิในการรับมรดก สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิในการหย่าร้าง สิทธิในการเรียกสินเดิม และสิทธิในการดูแลบุตร อัล-กุรอานได้กล่าวถึงเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงไว้ดังนี้

“แท้จริง บรรดาผู้นอบน้อมชายและผู้นอบน้อมหญิง บรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิง บรรดาผู้ภักดีชายและผู้ภักดีหญิง บรรดาผู้สัตย์จริงชายและผู้สัตย์จริงหญิง บรรดาผู้อดทนชายและผู้อดทนหญิง บรรดาผู้ถ่อมตนชายและผู้ถ่อมตนหญิง บรรดาผู้บริจาคทานชายและผู้บริจาคทานหญิง บรรดาผู้ถือศีลอดชายและผู้ถือศีลอดหญิง บรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เป็นชายและหญิง บรรดาผู้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากที่เป็นชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺได้เตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขา” (อัล-กุรอาน 33/35)

มุสลิมถือว่าท่านหญิงทั้งสี่นี้คือสตรีที่มีความประเสริฐและเคร่งครัดที่สุด

1.ท่านหญิงอาซียะฮฺ(อ.) ภรรยาของฟิรฺอูน หรือฟาโรห์

2.ท่านหญิงมัรยัม(อ.) หรือพระนางแมรี่ มารดาของศาสดาอีซาหรือพระเยซู

3.ท่านหญิงคอดีญะฮฺ(อ.) ภรรยาของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

4.ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) บุตรสาวของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

fatima

Source : www.ezsoftech.com/akram/women.asp