อิสลามในโลกยุคใหม่

160

เราจะปฏิบัติตามหลักการของอิสลามในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไร?

ถึงแม้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกของเราปัจจุบันนี้ และยิ่งเวลาหมุนไปมันก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนสร้างความเสียหายและการทำลายล้างมากยิ่งขึ้น เราต้องจำไว้ว่าความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หาได้ยากแล้ว ดังนั้น ความเป็นอิสระและเอกเทศของเราจึงขึ้นอยู่กับการต่อสู้ดิ้นรนกับความตกต่ำของยุคสมัยของเรา โดยพื้นฐานแล้ว การควบคุมและปรับรุงสภาพแวดล้อมอาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่หนักหน่วงมากที่สุดอย่างหนึ่ง บรรดาศาสดาได้สอนเราด้วยการให้บทเรียนจากชีวิตของพวกท่านในการต่อสู้กับความต่ำต่ำของยุคสมัย พวกท่านไม่เคยหลงไปตามความปรารถนาอันวิปริตของคนในสังคมของพวกท่านเอง หรือในกิเลสต่างๆ ของสภาพแวดล้อม พวกท่านค่อยๆ ทำให้สภาพแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสภาพแวดล้อมของตัวท่านเอง

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ต่อสู้อย่างไม่ลดละต่อความชั่วร้ายและประเพณีอันขาดศีลธรรมของความโง่เขลาในยุคสมัยของท่าน จนกระทั่งท่านได้สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา ความแตกต่างทางชนชั้น ความต่ำต้อยของผู้หญิง การบูชาเทวรูป สงครามระหว่างชนเผ่า และการขาดศีลธรรมประเภทอื่นๆ อีกหลายสิบอย่างที่มีอยู่ในธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของประชาชนในยุคนั้น แต่ด้วยกล้าหาญของท่านศาสดาจึงทำให้สิ่งเหล่านั้นถูกทำลายไป หัวหน้าของชาวกุเรชคนหนึ่งที่ชื่อ อุตบะฮฺ ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งต่อระเบียบแบบแผนของท่านศาสดา ดังนั้นเขาจึงได้จัดการประชุมขึ้น และหลังจากนั้นได้เสนอให้ท่านละทิ้งหนทางของท่านทั้งด้วยการให้สัญญาและข่มขู่ ท่านศาสดาตอบแก่พวกเขาว่า

“นี่คือความปิติยินดีของฉันแล้วที่ได้ทำเช่นนี้ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าพวกท่านจะวางดวงอาทิตย์ลงบนมือข้างหนึ่งของฉัน และดวงจันทร์บนอีกข้างหนึ่ง ฉันก็จะไม่หันเหออกจากแนวทางของฉัน จะไม่ละทิ้งความศรัทธาของฉัน จนกว่าจะได้รับชัยชนะหรือจนกว่าจะตาย”

ดังนั้น พวกเราจงปฏิบัติตามวิถีทางของผู้นำผู้เด็ดเดี่ยวและศาสนทูตของอัลลอฮฺเถิด