ไขล็อก 3 ล็อก ด้วยลูกกุญแจดอกเดียว

1301

ในวันหนึ่งมีเด็กหนุ่ม คนหนึ่งได้เข้าไปหาท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ เพื่อขอคำปรึกษาการดำเนินชีวิตของเขา ที่เขาได้ประสพกับปัญหาใหญ่ 3 ประการ เมื่อเขาได้เข้าไปพบกับท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ เขาได้ให้สลาม และได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินชีวิตของกระผมที่ผ่านมา กระผมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย และกระผมสรุปได้ว่าในการดำเนินชีวิตของกระผมมีล๊อกอยู่ 3 ล็อกด้วยกัน ซึ่งที่กระผมมาหาท่านในวันนี้ จะขอคำแนะนำลูกกุญแจสัก 3 ดอก เพื่อไขล็อกทั้งสามเสีย

ล็อกที่หนึ่ง คือ กระผมต้องการจะแต่งงานกับสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติตามที่ศาสนาบัญญัติเอาไว้

ล็อกที่สอง คือ กระผมต้องการที่จะทำให้กิจการงานต่างๆ ของกระผมมีความบารอกัต (ศิริมงคล)

ล็อกที่สาม คือ กระผมต้องการที่จะให้บั้นปลายชีวิตของผม เป็นบั้นปลายชีวิตที่ดีงามและสมบูรณ์แบบที่สุด

ท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ ได้ตอบแก่เด็กหนุ่มคนนั้นว่า “กุญแจดอกที่หนึ่ง คือ จงปฏิบัตินมาซช่วงต้นเวลา, กุญแจดอกที่สอง คือ จงปฏิบัตินมาซช่วงต้นเวลา, กุญแจดอกที่สาม คือ จงปฏิบัตินมาซช่วงต้นเวลา”

เมื่อเด็กหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นถึงกับกล่าวขึ้นด้วยความตกใจว่า “ลูกกุญแจดอกเดียว สามารถไขล็อกได้มากถึง 3 ล็อกเลยหรือ?”

ท่านอายะตุลลอฮฺ เชคฮาซันอาลี อิสฟาฮานีย์ ได้พยักหน้าและกล่าวว่า “การปฏิบัตินมาซช่วงต้นเวลานมาซ คือ ราชาแห่งลูกกุญแจ ที่จะสามารถไขล็อกต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้”