วันและสถานที่ประสูติพระเยซู(ศาสดาอีซา)

341

จากคริสตประวัติของลู้ค พระนางแมรี่และโจเซฟออกจากกาลิลีไปยังเบธเลเฮมเพื่อขึ้นทะเบียนภาษี “ขณะที่พวกเขาอยู่ในเบธเลเฮม นางก็ครบกำหนดคลอด และนางคลอดลูกชายคนแรก ซึ่งนางได้ห่อด้วยผ้าและวางในรางหญ้า เพราะไม่มีห้องให้พวกเขาพักในโรงแรมนั้น” (2:7)

“รางหญ้า” เป็นรางยาวหรือเป็นภาชนะที่อยู่ในคอกม้าหรือโรงนาสำหรับไว้ใส่อาหารให้วัวหรือม้า ถึงแม้ลู้คจะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพักอยู่ในคอกม้าหรือไม่ แต่มีสองเหตุผลที่ทำให้น่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นมากที่สุด ข้อแรก ลู้คแสดงให้เห็นว่าไม่มีห้องถักสำหรับพวกเขาในโรงแรมนั้น และข้อสอง ทารกถูกวางในราง เพราะฉะนั้น จากรายงานของลู้คจึงเชื่อว่าพระเยซูประสูติในคอกม้าใกล้กับพวกปศุสัตว์

ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ไม่ได้ระบุถึงรายงานละเอียดของสถานที่และวันในการประสูติของศาสดาอีซา(อ.) แต่ทว่าจากคัมภีร์อัล-กุรอาน สถานที่ในการคลอดคือใต้ต้นอินทผลัมแห้งต้นหนึ่งซึ่งกลายเป็นต้นที่มีผลสำหรับพระนางแมรี่อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้น ศาสดาอีซา(อ.) หรือพระเยซูต้องประตูในสถานที่ภายนอกแห่งใดแห่งหนึ่งห่างไกลจากตัวเมือง พ้นสายตาประชาชน อัล-กุรอานระบุว่า ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่ร่วมกับพระนางแมรี่ในเวลาที่นางคลอดลูก

วันประสูติพระเยซู

คริสตประวัติกล่าวถึงวันประสูติของพระเยซูแตกต่างกันประมาณ 10 ปี แมทธิวกล่าวในบทที่สองของเขาว่า พระเยซูประสูติเมื่อกษัตริย์ฮีรอด(กษัตริย์แห่งจูเดีย) ยังมีชีวิตอยู่ คือก่อนคริสตศักราชไม่น้อยกว่า 3 หรือ 4 ปี แต่ในบทที่สองของลู้คได้ระบุไว้ว่า พระเยซูประสูติเมื่อควิรินิอุสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย ซึ่งเขายังไม่ได้รับตำแหน่งนี้จนกระทั่งอย่างน้อย 10 ปี หลังกษัตริย์ฮีรอดสิ้นพระชนม์

คริสเตียนให้เหตุผลต่อรายงานที่ขัดแย้งกันข้างต้นนี้ว่า เป็นไปได้ที่ควิรินิอุสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองซีเรียสองครั้ง แต่น่าเสียดายที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เอื้อต่อความคิดนี้ เพราะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้เช่นนั้นเลยแม้จะผ่านไปสองพันกว่าปีแล้วนับตั้งแต่พระเยซูประสูติ

พระเยซูประสูติวันที่ 25 ธันวาคมจริงหรือ?

ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่เฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูกันในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี มีเพียงชาวคริสเตียนจากอาร์มาเนียเท่านั้นที่ฉลองวันสำคัญนี้ในวันที่ 6 มกราคม แต่ก็น่าเสียดายอีกเช่นกันที่วันแห่งการเฉลิมฉลองทั้งสองนั้นไม่มีข้อพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิล

จากรายงานของลู้ค เวลาที่พระเยซูประสูตินั้น คนเลี้ยงแกะคอยเฝ้าฝูงแกะของพวกเขาในทุ่งหญ้าตอนกลางคืน “บัดนี้ พวกเขาอยู่ในชนบทเดียวกับที่คนเลี้ยงแกะออกไปอยู่ในทุ่งหญ้า” (ลู้ค 2:8)

เดือนธันวาคมในเบธเลเฮมอยู่ในช่วงกลางฤดูหนาวที่มีฝนปรอย หนาวจัด และเป็นน้ำแข็ง จะไม่มีคนเลี้ยงแกะคนใดออกมาต้อนฝูงแกะกลางแจ้งได้ การเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าอาจเป็นไปได้ก็ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน

ในอัล-กุรอานก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ศาสดาอีซา(อ.) ไม่ได้ประสูติในฤดูหนาว จากบทที่กล่าวถึงการที่พระนางแมรี่กำเนิดบุตรกลางแจ้งใต้ต้นอินทผลัม

จากรายงานคำสอนของอิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า ศาสดาอีซา(อ.) ประสูติวันที่ 25 ซุลเกาะอฺดะฮ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน

เดือนมิถุนายนในเบธเลเฮมอยู่ในช่วงกลางฤดูร้อน ดังนั้นรายงานที่ระบุวันที่ข้างต้นของอิมามริฎอ(อ.) จึงสอดคล้องกันกับข้อมูลที่มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์อัล-กุรอานและไบเบิล

ในซีกโลกเหนือ ช่วงเวลาปลายเดือนธันวาคมจะมีเวลากลางคืนที่ยาวนานที่สุดในรอบปี เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดงานเลี้ยง การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวาคม และอีกห้าคืนต่อมาจนถึงวันปีใหม่นั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับชาวคริสเตียนที่จะได้จัดงานเลี้ยงฉลอง ดื่มสังสรรค์ ขับรถเดินทางไกล และเป็นเวลาของครอบครัวที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

ดังนั้น จึงน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดว่า ชาวคริสเตียนฉลองวันคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม เนื่องในโอกาสแห่งการเป็นวันหยุดพักผ่อนมากกว่าที่จะเป็นวันสำคัญทางศาสนา

Source : www.tebyan.net