สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

234

มุสลิมทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใด ต่างมีความเชื่อเหมือนกันว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) คือศาสดาท่านสุดท้าย และสถานภาพการเป็นศาสดานั้นสิ้นสุดอยู่เพียงแค่ท่านเท่านั้น เช่นเดียวกับที่มุสลิมต่างเชื่อในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรองจากสิทธิ์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ไม่มีมนุษย์คนใดอีกแล้วที่จะมีสิทธิมากไปกว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า

“และเรามิได้ส่งเจ้ามา เพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลาย” (อัล-กุรอาน 34/28)

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) มีมากมาย มุสลิมต้องเคารพและสำนึกขอบคุณต่อท่านในลักษณะที่ดีที่สุด การให้ความเคารพต่อศาสดามุฮัมมัด(ศ.) หมายรวมถึงการเคารพและยึดมั่นตามซุนนะฮฺ (แบบอย่างของท่านจากอะฮฺลุลบัยต์ของท่าน) หากผู้ใดได้อ่านเรื่องราวของสาวกที่รักและเคารพต่อท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เขาย่อมจะเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องนี้ดี

เมื่อชาวกุเรชได้ส่งอุรวะฮฺ อิบนฺ มัสอูด มาเจรจากับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ที่ฮุดัยบียะฮฺ เขารู้สึกประทับอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตนของบรรดาสาวกที่ปฏิบัติต่อท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จนเขากล่าวว่า “ฉันได้เคยไปเยี่ยมคารวะกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย, โรม และอบีซซีเนีย แต่ฉันไม่เคยเห็นผู้นำคนใดได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนของเขามากกว่ามุฮัมมัด ถ้าเขาสั่งให้ทำสิ่งใด พวกเขาจะทำโดยไม่รอช้า ถ้าเขาทำวุฎูอฺ(ทำน้ำนมาซ) พวกเขาจะหาน้ำที่เหลือจากที่เขาใช้ พวกเขาไม่เคยมองตาเขา เนื่องจากความเคารพ” นี่คือสิ่งที่สาวกผู้บริสุทธิ์ใจของท่านปฏิบัติต่อศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ท่านเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮฺ ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและแบบฉบับที่ดีเลิศที่สุด อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ตรัสว่า

“โดยแน่นอน ในศาสนทูตของอัลลอฮฺนั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้ว สำหรับผู้ที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและวันปรโลกและรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก” (อัล-กุรอาน 33/21)

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) หมายรวมถึงการเชื่อถือศรัทธาท่านในเรื่องของศาสนา และสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตามที่ท่านได้บอกเรา การยึดมั่นและยอมรับคำสั่งของท่านก็เป็นสิทธิของท่านด้วยเช่นกัน เมื่อมุสลิมคนหนึ่งศรัทธาในศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และต้องการปฏิบัติตามศาสนาของท่าน เขาก็ต้องเชื่อมั่นศรัทธาด้วยว่าแนวทางของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) คือแนวทางที่ดีที่สุด การศรัทธาต่อศาสดามุฮัมมัด(ศ.) หมายถึงการรับรองแล้วว่าศาสนาของท่านคือศาสนาที่ดีที่สุด อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ยืนยันถึงสิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ไว้ดังนี้

“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า ‘หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน’ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ จงกล่าวเถิด(มุฮัม มัด) ว่า ‘พวกท่านจงเชื่อฟังอัลลอฮฺและศาสนทูตเถิด’ แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” (อัล-กุรอาน 3/31-32)

“…ข้าขอสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้าว่า เขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้า(มุฮัมมัด) ตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างพวกเขาแล้วพวกเขาไม่พบความคับใจใด ๆ ในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินใจ และพวกเขายอมจำนนด้วยดี” (อัล-กุรอาน 4/65)

“ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิง ที่เมื่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ได้กำหนดกิจการใดแล้ว พวกเขาจะมีทางเลือกอื่นใดในเรื่องของพวกเขาอีก และผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง” (อัล-กุรอาน 33/36)

Source : www. ezsoftech.com