บุคลิกภาพอันโดดเด่นของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

269

บุคลิกภาพอันโดดเด่นของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

– เมื่อมีผู้เข้ามาหาท่านศาสดา(ศ.) ท่านจะให้ความสนใจต่อเขาผู้นั้นอย่างเต็มที่

– ท่านพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล กระชับแต่ถูกต้องและชัดเจน ท่านจะหลีกเลี่ยงการพูดหรือการถกเถียงที่ไร้จุดมุ่งหมาย

– เมื่อมีผู้กำลังพูดอยู่ ท่านจะไม่ขัดจังหวะผู้พูด

– ท่านชี้ตำแหน่งต่างๆ ด้วยมือ ไม่ใช่ด้วยสายตา

– ท่านยิ้มในโอกาสที่น่ายินดี และไม่เคยแสดงอาการด้วยการหัวเราะ

– ท่านจะเป็นผู้ทักทายก่อนเสมอ

– เมื่อมีการจับมือ ท่านไม่เป็นฝ่ายดึงมือกับก่อน

– ท่านเดินบนพื้นดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมองลงต่ำ

– ท่านจะทักทายเด็กๆ ด้วยความรักใคร่เอ็นดู และพูดกับพวกเขาด้วยความเมตตาเสมอ

– ท่านปฏิบัติต่อผู้อาวุโสด้วยความเคารพและเมตตา

– ท่านแนะนำผู้หลงผิดด้วยความเมตตา

– ในที่นั่งชุมนุม ท่านไม่มีที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ และนั่งในที่ว่าง

– เมื่อนั่งบนพื้น ท่านไม่ยืดขา

– เมื่อนั่งรับแขกผู้มาเยือน ท่านจะไม่ลุกขึ้นก่อนเป็นคนแรก ท่านจะรอจนกว่าแขกจะลุกขึ้นก่อน

– มิตรสหายของท่านมีความสุขและได้รับความรู้อยู่เสมอ

– ท่านช่วยเหลือทุกคนด้วยสิ่งที่ท่านมีในเวลานั้น และถ้าด้วยเหตุผลอันใดก็ตามที่ทำให้ท่านไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้ขอจำเป็นต้องการได้ ท่านจะพูดกับเขาด้วยความเมตตาและขอโทษเขาที่ไม่สามารถช่วยได้ในขณะนั้น

– เมื่อมีคนพูดกับท่านด้วยความหยาบคาย ท่านจะนิ่งเงียบ

– ไม่เคยมีใครเห็นท่านพูดหรือกระทำกับผู้ใดด้วยความโกรธ

– คำพูดและการกระทำของท่านจะสอดคล้องกับคัมภีร์อัล-กุรอานและพระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) เสมอ

– ท่านนั่งในระดับเดียวกับคนอื่นๆ และรับประทานอาหารอย่างเดียวกับผู้ที่นำอาหารมาบริการแก่ท่าน

– ท่านทำงานบ้านส่วนใหญ่และงานส่วนตัวของท่านด้วยตัวเอง

– ท่านซ่อมแซมเสื้อผ้า รวมถึงรองเท้า ด้วยตัวเอง

– ท่านตอบรับคำเชิญของมิตรสหายและบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อร่วมรับประทานอาหารเสมอ แต่จะบอกกับพวกเขาว่า ศอดาเกาะฮฺ, คอยรอต และซะกาต (การบริจาค) เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับท่าน

– ท่านหลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายที่มีสีสันฉูดฉาดและตกแต่งประดับประดา

– ท่านปฏิบัติต่อคนรับใช้ของท่านด้วยความเมตตา และไม่เคยดุด่าหรือลงโทษพวกเขาสำหรับการกระทำผิด

– ถ้าคนรับใช้ของท่านต้องการความสนใจ ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จะลุกไปหาเขาก่อนที่คนรับใช้จะเข้ามาถึงท่าน

– ท่านไม่เดินทางบนหลังสัตว์ในขณะที่มิตรสหายของท่านเดินด้วยเท้า

– ท่านรักษาสัญญาของท่านเสมอ

– ท่านนอนหลับเพียงเล็กน้อย และท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำอิบาดะฮฺ(เคารพภักดี) หรือช่วยเหลือผู้อื่น

– ท่านมีความรู้อย่างกว้างขวางในทุกเรื่องทุกหัวข้อ ถึงแม้ท่านจะไม่เคยเข้าเรียนหรือรับการอบรมจากที่ใดเลย

Source : www.al-huda.com