ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1

603

ความสำคัญในการตัรบี ยะฮ์ การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ต้องเริ่มตั้งแต่วัยที่ยังเด็ก การอบรมลูกหลานนั้นเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่มั่นคงสำหรับมนุษย์ การอบรมสั่งสอนนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่อายุ 8 ขวบ 9 ขวบ หรือ ถึง อายุ 14, 15 ขวบแล้วจึงจะเริ่มสั่งสอนลูกจริงๆ ถ้าพิจารณาถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในอิสลามนั้น ฮาดิษที่ยอมรับกันอย่างเป็นเอกฉันท์ จากท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซล.) เป็นฮาดิษที่หลายคนได้ยินแต่เป็นฮาดิษที่น้อยคนมากให้ความสำคัญในฮิกมัต (สารัตถะ) ที่แท้จริงของวจนะนี้ ความลึกซึ้งของฮาดิษบทนี้นั้นมีขอบเขตขนาดไหน?

ส่วนมากของมุสลิมนั้น จะใช้ประโยชน์จากศาสนาในรูปแบบอันผิวเผิน ถ้ารู้จักอัลกุรอานก็รู้จักในความหมายที่ผิวเผินของมัน การฟังฮาดิษก็จะฟังในเนื้อหาและความหมายที่ผิวเผินของมันเท่านั้น โดยไม่ให้ความสำคัญต่อความหมายที่ลึกซึ้งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮา ดีษ ดังนั้นไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวว่า เขาเข้าใจฮาดิษนี้อย่างลึกซึ้ง หรือไม่มีใครมีสิทธิที่จะพูดได้ว่าอัลกุรอานโองการนี้ฉันอธิบายได้อย่าง สมบูรณ์แล้ว และยืนกรานว่าสมบูรณ์กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ทุกๆ คำพูด ทุกๆคำกล่าว ทุกๆเรื่องราว ทั้งอัลกุรอาน วจนะของท่านศาสดา (ศ) และวจนะของบรรดาอิมามมะอ์ซูมีน (อ) นั้นมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของฮาดีษที่จะนำมากล่าวนั้น ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ทุกๆ คำพูดทีออกมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมาม (อ) นั้น ตั้งแต่ท่านนบี มีรายงานและฮาดิษเป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่า “ทุกๆ คำพูด ทุกๆ คำกล่าว ทุกๆ เรื่องราวของเรานั้นมีด้านในของมันอยู่อีก”

เมื่อฟังครั้งแรกนั้น จะได้รับรู้รับฟังเพียงด้านนอกของมัน แต่จงรู้เถิดว่า “ทุกๆ คำพูด ทุกๆ คำกล่าว ทุกๆ เรื่องราวของเรา (อะฮฺลุลบัยต์ (อ) เมื่อเข้าไปถึงด้านในของมัน ก็ยังมีอีกด้านในของมันอยู่” และถ้าใครได้ยินฮาดิษ ได้เข้าใจในเนื้อหาผิวเผิน ทำการพินิจพิเคราะห์เพื่อให้ไปยังถึงความลึกซึ้งของฮะดีษนั้น และเมื่อเขาไปถึงด้านในหนึ่งแล้ว จงรู้เถิดว่ายังมีอีกด้านในหนึ่งรออยู่จนกระทั่งถึง70 ชั้นในด้านในของการทำความเข้าใจในความหมายวจนะของอะฮ์ลุลบัยต์

โดย ซัยยิด สุไลมาน ฮุซัยนี