ศาสดายูซุฟ(อ.)

198

ศาสดายูซุฟ(อ.) หรือในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่า โจเซฟ เป็นศาสดาท่านหนึ่งที่เรื่องราวชีวิตของท่านถูกกล่าวถึงมากที่สุดในอัล-กุรอาน เนื้อหาโองการเกือบทั้งหมดในบทยูซุฟ ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่ยาวที่สุดในอัล-กุรอาน กล่าวถึงเรื่องราวชีวิตและครอบครัวของท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทพิสูจน์และวิทยญาณของท่าน

แท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและพี่น้องของเขานั้น มีสัญญาณทั้งหลายสำหรับผู้สอบถาม (ยูซุฟ / 7)

โดยแน่นอนยิ่ง ในเรื่องราวของพวกเขา เป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้มีสติปัญญา มิใช่เป็นเรื่องราวที่ถูกปั้นแต่งขึ้น แต่ว่าเป็นการยืนยันความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขา และเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นการชี้ทางที่ถูกต้อง และเป็นการเมตตาแก่หมู่ชนผู้ศรัทธา” (ยูซุฟ / 111)

เรื่องราวในชีวิตของศาสดายูซุฟ เป็นตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ได้ให้บทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต เพราะเหตุการณ์เช่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน ในหลายแง่มุมของชีวิตท่าน เมื่อเราพิจารณาดูแล้ว บรรดามุสลิมในปัจจุบันก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากเช่นเดียวกับท่านอยู่ตลอดเวลา มุสลิมยังคงเป็นเป้าโจมตีและถูกกล่าวหาโดยกลุ่มชนที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการนับถือศาสนาของชาวมุสลิม และอีกหลายสถานการณ์ที่มุสลิมจะต้องแสดงความอดทนและอุทิศตนเพื่ออัลลอฮฺ

ในอัล-กุรอานได้บอกให้เรารู้ว่า ช่วงเริ่มต้นชีวิตของศาสดายูซุฟ(อ.) นั้น ท่านถูกพี่ๆ ของท่านโยนลงในบ่อและหมายจะทิ้งไว้ให้ตายในนั้น แต่ต่อมาท่านได้รับความช่วยเหลือและถูกขายไปเป็นทาส และยังต้องถูกขังคุกเป็นเวลาหลายปีเพราะข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง และท่านยังถูกทดสอบด้วยความยากลำบากอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น เมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้ย้อนกลับมามองชีวิตตัวเองแล้ว พวกเขาจะพบว่าเรื่องราวในชีวิตของท่านมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างกับชีวิตของพวกเขาเอง มันเป็นรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งอัลลอฮฺทรงกำหนดให้แก่ผู้ศรัทธามาหลายยุคสมัย ที่จะต้องพบกับบททดสอบในสถานการณ์ที่คล้ายกัน ดังที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า

นี่คือแนวทางของผู้ ที่เราได้ส่งเขามาก่อนเจ้าจากบรรดาร่อซูลของเรา และเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใด” (อัล-อิสรออฺ / 77)

แต่หลังจากกับดักแห่งการทดสอบทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถูกจับโยนลงบ่อ ถูกกล่าวให้ร้าย ถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมอยู่หลายปี ในที่สุด อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ทรงทำให้ศาสดายูซุฟ(อ.) เป็นนายคุมกองคลัง พระองค์ทรงทำให้ท่านมีอำนาจ มีตำแหน่ง และทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่ง นี่คือรูปแบบจากอัลลอฮฺที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงสัญญาไว้ในหลายโองการว่า บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับความช่วยเหลือหลังจากความยากลำบากทั้งหลายของพวกเขา

อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายว่า แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดังที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนก่อนพวกเขา เป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้ว และพระองค์จะทรงทำให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปราน เป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย หลังจากความกลัวของพวกเขา โดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้าไม่ตั้งภาคีอื่นใดต่อข้า และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้ฝ่าฝืน” (อัน-นูรฺ / 55)