แบบอย่างของศาสดา(ศ.)

209

การปฏิบัติตัวและบุคลิกภาพของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต สาวกคนหนึ่งของท่านที่ใช้เวลาสิบปีเต็มร่วมกับท่านได้กล่าวว่า

“ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ร่วมกับท่าน ฉันไม่เคยได้ยินคำหยาบจากปากของท่านเลย และไม่เคยพบว่าท่านหยาบคายกับใครเลย ท่านพูดจากอย่างสุภาพมาก ท่านมีเมตตาต่อทุกๆ คน”

ถึงแม้ว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จะเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำประชาชน แต่ท่านก็ไม่ได้ละอาจที่จะทำงานด้วยมือของท่านเอง ท่านได้ช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวของท่านในการทำงานบ้าน และยังทำงานที่คนอื่นควรทำด้วยความพอใจ ท่านปะชุนเสื้อผ้าและซ่อมรองเท้า และท่านยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างมัสญิดอัน-นะบี ในเมืองมะดีนะฮฺ ร่วมกับบรรดาสาวกของท่านด้วย

เสื้อผ้าของท่านสะอาดอยู่เสมอ แม้มันจะเป็นเสื้อผ้าเรียบๆ ท่านเอาใจใส่ต่อเรื่องความสะอาดมาก ท่านล้างมือและปากทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

ท่านเป็นคนมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จนท่านไม่เคยปฏิเสธคำขอของผู้ใดเลย บ่อยครั้งที่ท่านเสียสละอาหารให้แก่ผู้อื่นโดยที่ท่านไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเอง ท่านจะช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสนอยู่เสมอ และจะไปเยี่ยมเยือนบ้านคนป่วยเพื่อถามถึงอาการป่วยของเขา เมื่อท่านพบปะกับผู้ใดท่านจะกล่าว “อัสสลามุ อะลัยกุม” ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ

ท่านศาสดา(ศ.) คือแบบอย่างที่ดีเลิศและมีคุณภาพทั้งหมดของผู้ศรัทธาที่มีอธิบายไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานอันจำเริญ ไม่มีผู้ใดจะสามารถบรรยายถึงบุคลิกภาพของท่านได้ดีไปกว่าอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ซึ่งได้อธิบายว่า ท่านมีบุคลิกภาพที่ประเสริฐที่สุด

บุคลิกภาพของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ของเรา คือแบบอย่างอันดีเลิศที่คู่ควรแก่การปฏิบัติตาม

Source : www.tebyan.net