ศาสดาในประวัติศาสตร์(อิบรอฮีม)

332

ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็นศาสดาผู้สืบเชื้อสายมาจากศาสดานูฮฺ(อ.) ผู้ซึ่งยังคง “อยู่สืบไป” บนผืนแผ่นดิน อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้เผยถึงเรื่องนี้ไว้ในอัล-กุรอานดังโองการต่อไปนี้

“แท้จริง ผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของเขานั้น คืออิบรอฮีม” (อัศ-ศอฟฟาต / 83)

ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์และสะอาดมากที่สุด และเป็นผู้ที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงยกย่อง ในโองการหนึ่ง อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า

“และผู้ใดเล่าจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีม ผู้ใฝ่หาความจริง และอัลลอฮฺได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นสหาย” (อัน-นิซาอฺ / 125)

โองการในอัล-กุรอานที่กล่าวถึงศาสดาอิบรอฮีม(อ.) มีอีกมากมาย

“แท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นผู้อดทนขันติ จิตใจอ่อนโยน หันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺเสมอ” (ฮูด / 75)

“แท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี” (อัน-นะฮฺลุ /120)

“…แท้จริงนั้น พระองค์ได้ประทานให้แก่วงศ์วานของอิบรอฮีมมาแล้วซึ่งคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับศาสนา และได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่” (อัน-นิซาอฺ / 54)

“…และจากลูกหลานของเขานั้นคือดาวูด และสุลัยมาน และอัยยูบ และยูซุฟ และมูซา และฮารูน…” (อัล-อันอาม / 84)

“และ(ในคัมภีร์)ของอิบรอฮีม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน” (อัน-นัจมฺ / 37)

ด้วยศาสดาอิบรอฮีม(อ.) นี้เองที่เริ่มมีการสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสาย ถึงแม้ว่าท่านจะดำเนินบทบาทด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นในฐานะเป็นศาสนทูตที่ถูกส่งลงมายังบรรดาผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺ แต่ประชาชนส่วนใหญ่รอบตัวท่าน (ยกเว้นญาติของท่านคือศาสดาลูฏ(อ.)) กลับไม่ได้ใส่ใจกับข่าวสารของท่าน ด้วยเหตุนี้เอง ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) จึงวิงวอนขอจากอัลลอฮฺให้ท่านมีทายาทที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อเป็นตัวแทนประกาศศาสนาของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) บนหน้าแผ่นดินนี้

อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ตอบรับคำวิงวอนขอของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ด้วยปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง นั่นคือการให้ภรรยาของท่านซึ่งเป็นหมันและแก่ชราแล้วได้ให้กำเนิดบุตรผู้บริสุทธิ์คนหนึ่ง ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) จึงได้เป็นบิดาของศาสดาอิสฮาก(อ.) ซึ่งก็เป็นศาสดาที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงคัดเลือก ผู้มีความเข้าใจ ความศรัทธา และการสำนึกรู้ในอัลลอฮฺ และในเวลาต่อมา ศาสดาอิสฮาก(อ.) ก็มีบุตรชายชื่อยะอฺกูบ ทั้งคู่คือของขวัญที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงมอบให้แก่ศาสดาอิบรอฮีม(อ.)

“ครั้นเมื่อเขาปลีกตัวออกไปจากพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺแล้ว เราได้ให้แก่เขาซึ่งอิสฮาก และยะอฺกูบ และแต่ละคนเราได้แต่งตั้งให้เป็นศาสนทูต” (มัรยัม / 49)

“และเราได้ให้อิสฮาก และยะอฺกูบแก่เขา และเราได้ให้การเป็นศาสนทูตและคัมภีร์แก่ลูกหลานของเขา และเราได้ให้แก่เขาซึ่งรางวัลของเขาในโลกนี้ และแท้จริงเขาในปรโลกจะอยู่ในหมู่คนดี” (อัล-อังกะบูต / 27)