ทำไมอิสลามสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

790

อิมามอาลี (อ) ได้กล่าว่า “ไม่มีน้ำนมใดที่ทารกดื่มแล้วอุดมด้วยคุณค่าเท่ากับน้ำนมมารดา”

อุละมาส่วนหนึ่งได้ พิจารณาว่า ถ้าเป็นไปได้ อยากจะให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นข้อบังคับสำหรับแม่ทุกคน ที่จะต้องให้ลูกน้อยดื่มนมแม่ทันทีหลังจากที่ทารกได้ลืมตาออกมาดูโลก เพราะ ใน 3 วันแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับทารกที่จะต้องดื่มนมแม่ เพราะน้ำนมมารดาจะไปช่วยให้ระบบย่อยอาหารของทารกทำงานได้อย่างเหมาะสม

คำแนะนำที่ดีมาก ที่อุละมาเหล่านี้ได้แนะนำสำหรับมารดา ก็คือ ให้มารดาอาบน้ำนมาซ และมีความคิดที่ดี ก่อนให้นมบุตร เพราะการให้นมบุตรจะมีผลต่อลูกน้อยเช่นเดียวกับในช่วงที่แม่กำลังตั้งครรภ์ การกินอาหาร และ ความคิดของมารดาหรือผู้เลี้ยงจะมีผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก

ฉนั้นจึงจำเป็นอย่าง มากที่มารดาจะต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเอง หรือ เลือกคนที่มีคุณลักษณะที่ดีงามมาเลี้ยงลูกให้ ดั่ง รายงานจากท่านอิมามอาลี (อ. ) กล่าวว่า “จงให้ผู้หญิงที่มีมารยาทเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มาดูแลลูกน้อยของท่าน เพราะเด็กจะรับเอาคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นจากผู้ที่เลี้ยงดูพวกเขา”

เหตุผลที่อิสลาม สนับสนุนให้ลูกเริ่มดูดนมแม่ในครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเกิดมา ก็เพราะว่าการดูดนมแม่ กระตุ้นสัญชาตญาณของมนุษย์และความเป็นแม่ กระตุ้นความผูกพันทางจิตใจของแม่และลูก กระตุ้นให้สร้างนมแม่และหลั่งอย่างเต็มที่เร็วขึ้น กระตุ้นการขับถ่ายขี้เทา และลดภาวะตัวเหลือง ให้ลูกได้รับสารต้านทานจากหัวน้ำนม และกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในลำไส้ กระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ขนิดเดียวกับของแม่บนผิวลูก ให้ลูกได้รับไออุ่นและปรับสภาพอุณหภูมิกายที่เหมาะสมขณะที่ดูดนมแม่ปลาย ประสาทบริเวณหัวนมและลานหัวนมจะถูกกระตุ้น และส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนถึงสมอง เพื่อกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนซ้ำ ไปกระตุ้นท่อน้ำนมให้หดตัวทำให้น้ำนมแม่ไหลและให้มีการสร้างน้ำนม แต่คุณแม่อย่าเครียด เพราะความเครียดจะไปลดการหลั่งฮอร์โมนนี้ จึงทำให้การสร้างและหลั่งน้ำนมแม่ลดลง

อีกทั้งการดื่มนมแม่ ยังมีผลต่อจิตวิญญาณของเด็กด้วย ไออุ่นและความรักที่ลูกได้รับในตักและจากอกแม่ ทำให้ลูกเติบโตมาพร้อมกับความรักและคุณลักษณะที่ดีงามทุกประการ ในช่วงที่ให้นมลูกหากแม่มีความรักและยำเกรงต่อพระเจ้า ความรู้สึกของแม่ในขณะนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังลูก และในขณะเดียวกันหากแม่มีความเกลียดชัง เอาแต่ดูละครในขณะให้นมลูก ความรู้สึกที่ไม่ดี และสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกน้อยด้วยเช่นกัน

และถ้าปล่อยให้คนอื่น เลี้ยงพฤติกรรมทุกอย่างของพี่เลี้ยงก็จะถูกถ่ายทอดมายังลูกน้อยของท่านเช่น กัน ถ้าปล่อยปละละเลยลูกให้อยู่กับคนไม่ดี ลูกก็จะรับพฤติกรรมที่ไม่ดีกลับมา แต่ถ้าปล่อยให้อยู่กับคนที่มีพฤติกรรมดี เขาก็จะรับแต่สิ่งดีๆมาจากคนๆนั้น เพราะฉนั้น ถ้าไม่จำเป็น จงเลี้ยงลูกน้อยของท่านด้วยตนเอง

ท่านศาสดามุฮัม มัด(ศล.) ได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์(ซบ.)ได้ประทานปัจจัยยังชีพ ริสกีแก่ทารกน้อยจากน้ำนมทั้งสองข้างของมารดา ข้างหนึ่งเป็นน้ำ อีกข้างหนึ่งเป็นอาหาร

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์