อัลลอฮฺทรงพิทักษ์ศาสดา(ศ.)

395

เมื่อพิจารณาดูวิถีชีวิตของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) อย่างลึกซึ้งแล้ว ท่านต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสจนไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาจะผ่านพ้นมาได้ แต่ท่านก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ จะเป็นไปด้วยตัวเองไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช่เพราะท่านอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มภัยของอัลลอฮฺ

อัลลอฮฺคือผู้ทรงช่วยเหลือ ผู้ทรงพิทักษ์ปกป้อง ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ศาสนทูตของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งปวง อัลลอฮฺทรงช่วยเหลือศาสดา(ศ.) อยู่เสมอ กำจัดอุปสรรคความยำลกบาก และเปิดทางให้แก่ท่าน เพิ่มความเข้มแข็งให้ท่านทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ สนับสนุนท่านด้วยบรรดาผู้ศรัทธาที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อศาสนา สำหรับศัตรูของท่านนั้น อัลลอฮฺได้บดบังความเข้าใจของพวกเขา ได้บั่นทอนกำลัง ทำลายแผนการของพวกเขา และป้องกันไม่ให้พวกเขาทำอันตรายใดๆ แก่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ ดังที่อัลลอฮฺได้อธิบายไว้ในอัล-กุรอานว่า พระองค์คือผู้ช่วยเหลือของศาสดา(ศ.)

“ถ้าหากพวกเจ้าไม่ช่วยเขา แท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเขาแล้ว…” (อัล-กุรอาน 9/40)

ดังโองการข้างต้น อัลลอฮฺได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือศาสดามุฮัมมัด(ศ.) มาโดยตลอด จึงทำให้ท่านศาสดาไมตกอยู่ภายใต้หนี้บุญคุณความช่วยเหลือของบุคคลอื่นใด อัลลอฮฺเท่านั้นที่เป็นผู้ช่วยเหลือท่าน เพราะถึงแม้มนุษย์ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ช่วยเหลือท่านจะไม่ได้อยู่ตรงนั้น อัลลอฮฺก็จะทรงให้มีผู้อื่นมาแทน หรือมะลาอิกัต(ทูตสวรรค์) หรือญิน(สิ่งถูกสร้างประเภทเดียวกับมนุษย์แต่ไม่มีรูปกาย) มาช่วยเหลือท่านแทน

หรือในอีกโองการหนึ่ง อัลลอฮฺได้ทรงบัญชาให้ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ประกาศสารแห่งศาสนาของท่านโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อผู้ใด และทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงพิทักษ์ปกป้องท่านเอง

“โอ้ศาสนทูตเอ๋ย ! จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเข้าเถิด และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติ(ประกาศสิ่งนั้น ก็เท่ากับว่า) เจ้าก็มิได้ประกาศสารใดของพระองค์เลย และอัลลอฮฺนั้นจะทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจากมนุษย์ แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงแนะนำพวกที่ปฏิเสธศรัทธา” (อัล-กุรอาน 5/67)

บรรดาผู้ปฏิเสธที่มีจิตใจคับแคบและตื้นเขิน ไม่สามารถเข้าใจถึงพลังของอัลลอฮฺและสถานการณ์ของเรื่องราวที่แท้จริงได้อย่างถ่องแท้ พวกเขาคิดว่าจะสามารถเอาชนะ ข่มขู่ หรือขัดขวางท่านศาสดาได้ พวกเขาจึงคิดแผนการมากมายขึ้นมาต่อต้านท่าน คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) อยู่ภายใต้การพิทักษ์ปกป้องของอัลลอฮฺ พวกเขาจึงไม่เข้าใจข้อเท็จจริง พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความเก่งกาจและเข้มแข็งกว่าศาสดา(ศ.) แต่แล้วอัลลอฮฺได้ทำลายแผนการของพวกเขา และแม้กระทั่งย้อนกลับแผนการนั้นมาทำลายพวกเขาเองอย่างน่ามหัศจรรย์ แผนการของพวกเขาไม่เคยประสบผลสำเร็จเลย คนเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าอัลลอฮฺทรงมองเห็น ทรงได้ยิน และทรงอ่านความลับในหัวใจของพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขาได้วางแผนการต่อท่านศาสดา(ศ.) พวกเขาไม่เฉลียวใจคิดเลยสักนิดว่า แม้พวกเขาจะปิดบังซ่อนเร้นมันจากท่านศาสดา(ศ.) ได้ แต่พวกเขาไม่อาจปิดบังซ่อนเร้นมันจากอัลลอฮฺได้ ในอัล-กุรอาน อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงคนเหล่านั้นดังนี้

“และจงรำลึกขณะที่ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้า เพื่อกักขังเจ้า หรือฆ่าเจ้า หรือขับไล่เจ้าออกไปและพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮฺก็ ทรงวางอุบาย และอัลลออฮฺนั้นทรงเป็นผู้แยบยลกว่าในหมู่ผู้วางอุบาย” (อัล-กุรอาน 8/30)

ด้วยการรู้ว่าอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือท่านในทุกเรื่องราว แม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จึงมอบความเชื่อมั่นต่อพระองค์ และไม่เคยตกอยู่ในความสิ้นหวังเลย ท่านได้บอกแก่สาวกผู้ปฏิบัติตามท่านว่า อัลลอฮฺทรงอยู่ร่วมกับพวกเขา และทรงมองเห็นและได้ยิน อีกทั้งทรงดลบันดาลใจแก่พวกเขาอีกด้วย

บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามหนทางของท่านศาสดา(ศ.) และยึดถือท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จะต้องไม่หมดความหวังในความเมตตาและความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ พวกเขาต้องรำลึกไว้เสมอว่า อัลลอฮฺทรงอยู่เคียงข้างพวกเขาเพื่อเป็นความหวังในความเมตตา ความกรุณา และสรวงสวรรค์ของพระองค์ อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า

“…และแน่นอนอัลลอฮ์ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง” (อัล-กุรอาน 22/40)