ปาฏิหาริย์ที่ต่างกันของศาสดา

234

อิมามริฎอ(อ.) ได้กล่าวว่า “วิทยปัญญาคือมิตรของมนุษย์ และความโง่เขลาคือศัตรูของเขา” (อ้างอิงจาก : อัล-กาฟี, เล่ม 1, หน้า 10)

อิบนุ ซิกเกต ผู้รู้ด้านงานประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยของท่าน ได้เคยถามอิมามริฎอ(อ.) ในครั้งหนึ่งว่า “ทำไมอัลลอฮฺจึงมอบปาฏิหาริย์ที่แตกต่างกันให้แก่ศาสดาแต่ละท่าน? พระองค์ทรงให้มูซา(โมเสส) มีปาฏิหาริย์ของไม้เท้าและมือที่เปล่งรัศมี ให้อีซา(เยซู) มีพลังอำนาจในการรักษาเยียวยา และให้มุฮัมมัดมีปาฏิหาริย์ในการใช้โวหาร?”

อิมามริฎอ(อ.) รอบว่า “เมื่อครั้งที่อัลลอฮฺทรงแต่งตั้งมูซาให้เป็นศาสดา มันเป็นยุคสมัยที่มีการใช้เวทย์มนต์และเชื่อถือโชคลางกันในหมู่ประชาชนมากกว่าวิทยาศาสตร์ มูซาจึงนำการกระทำที่ประชาชนไม่เคยเห็นมาก่อน และไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุผลของพวกเขา ด้วยปาฏิหาริย์นี้เอง ทีทำให้ท่านสามารถลบล้างผลงานของพวกนักมายากลได้ และให้ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแก่พวกเขา

ในทางกลับกัน ในสมัยของอีซา โรคที่ไม่มียารักษาได้ระบาดไปทั่ว วิทยาศาสตร์และวิชาการแพทย์เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง อีซาจึงมายังพวกเขาด้วยปาฏิหาริย์ของการรักษาเยียวยาโรคเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งเป็นอำนาจที่พวกเขาไม่เคยรู้จัก เพราะท่านสามารถทำให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาได้ และรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและเป็นโรคเรื้อนให้หายได้ และด้วยปาฏิหาริย์ของท่านนี้เอง ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการแสดงข้อพิสูจน์ให้แก่ประชาชนในยุคสมัยของท่านได้

isa

อย่างไรก็ตาม มุฮัมมัด(ศ.) ถูกแต่งตั้งในยุคสมัยที่โคลงกลอนและการใช้โวหารกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่ชน ด้วยการประทานคัมภีร์อัล-กุรอานอันจำเริญและคำสอนในนั้นเอง ที่อัลลอฮฺได้หักล้างการชักเหตุผลของพวกเขา

quran

ปาฏิหาริย์ของศาสดาในยุคก่อนๆ นั้น ก็ย่อมเหมาะสมกับยุคสมัยที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ ปาฏิหาริย์ส่วนใหญ่เหล่านั้นเราไม่สามารถเข้าถึงได้ ปาฏิหาริย์ตลอดกาลเพียงอย่างเดียวที่ยังคงอยู่มาจนถึงพวกเราก็คืออัล-กุรอานอันจำเริญ เป็นปาฏิหาริย์ที่ถูกสำรวจตรวจสอบในแง่มุมต่างๆ ทั้งหมดของมันจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมถึงเรื่องการใช้ภาษาและโวหารของมันด้วย ถึงแม้ว่าอัล-กุรอานอันจำเริญถูกประทานลงมาในยุคสมัยที่ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งไปในด้านโคลงกลอนและการใช้โวหาร แต่ถึงกระนั้น อัล-กุรอานก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในยุคสมัยนั้น คนในสมัยต่อๆ มาก็ยังสามารถบอกเล่าถึงเนื้อหาสาระและปาฏิหาริย์ของมันได้ ยกตัวอย่างเช่น มีหลายกรณีที่อัล-กุรอานอันจำเริญได้ทำนายไว้ถึงอนาคต และแม้แต่กรณีที่อัล-กุรอานได้ชี้ให้เห็นถึงความลับในสิ่งถูกสร้างที่เพิ่งจะถูกค้นพบภายหลังการประทานอัล-กุรอานนานมาแล้ว

ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า อัล-กุรอานอันจำเริญถูกประทานลงมาโดยผู้ซึ่งมีความรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดในจักรวาล ยิ่งกว่านั้น คัมภีร์อันจำเริญเล่มนี้ถูกนำมาโดยศาสดาท่านหนึ่งผู้ไม่เคยได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดมาก่อนเลย ท่านจึงไม่สามารถที่จะรวบรวมอัล-กุรอานขึ้นมาได้ด้วยตัวท่านเอง แท้จริงแล้ว อัล-กุรอานถูกประทานลงมาโดยพระผู้อภิบาลแห่งจักรวาล