บะห์ลูลกับอาหารของคอลีฟะห์

1335

ในวันหนึ่ง คอลีฟะห์ ฮารูน รอชีด ได้ส่งอาหารบางอย่างไปให้บะห์ลูล โดยคนรับใช้ของเขาเป็นผู้นำอาหารไปให้ เมื่อวางอาหารลงด้านหน้าบะห์ลูล คนรับใช้กล่าวว่า “นี่เป็นอาหารพิเศษจากคอลีฟะห์ ที่ท่านได้ส่งมาให้เจ้ารับประทาน”

แต่บะห์ลูลได้นำอาหารนั้นไปวางด้านหน้าของสุนัขที่นั่งอยู่ในซากปรักหักพังของสถานที่ดังกล่าว

คนรับใช้เห็นดังนั้นก็ร้องตะโกน “ทำไมเจ้าจึงนำอาหารของคอลีฟะห์ไปให้สุนัข!!”

บะห์ลูลกล่าวว่า “เงียบๆ! เดี๋ยวหากสุนัขได้ยินว่าคอลีฟะห์เป็นคนส่งอาหารนี้มา มันก็จะไม่กินเหมือนกัน”