สัปดาห์รอฎอวี ในประเทศไทย

81

 

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มวัฒนธรรมนานาชาติ อิมามมูซา ศ็อดร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ฮะรอมท่านอิมามริฎอ (อฺ) ได้จัดตั้งสัปดาห์รอฏะวี โดยจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมด้วยสโลแกน “เผยแพร่วัฒนธรรมแห่งรอฎอวียะห์” ในประเทศไทย

โปรแกรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นที่ มัสยิด กุฎีหลวง และ มัสยิดอิมามอะลี (อฺ) กรุงเทพฯ โดยมีผู้คนซึ่งมีความรักต่อลูกหลานของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

งานดังกล่าวดำเนินขึ้นโดยมีรายการที่หลากหลายถูกนำเสนอขึ้น ซึ่งสื่อให้เห็นถึง บุคลิกภาพอันสูงส่งของท่านอิมามริฎอ (อฺ) เช่น ถ่ายทอดสดจากฮะรัมของท่านอิมามริฎอ(อฺ) การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การขับร้องเพลง และกิจกรรมสำหรับเด็ก ร่วมถึงการรับตะบัรรุกจากธงของฮะรัมอิมามริฎอ(อฺ)

งานเช่นนี้จะถูกจัดในหลายมัสยิดในกรุงเทพ เพื่อที่จะส่งมอบความเป็น สิริมงคลแกผู้คนให้ได้มากที่สุด