การนินทาเท่ากับกินเนื้อคนตาย

275

การนินทาเป็นความชั่วร้ายที่เกิดจากลิ้นของเรา เป็นบาปที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนนินทาและคนฟังการนินทากำลังทำร้ายคนที่ไม่มีทางป้องกันตัว มันเหมือนกับว่าคนหนึ่งกินเนื้อของพี่น้องที่ตายไปแล้วของเขา และอีกคนหนึ่งทำร้ายผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อป้องกันตัวเอง โองการหนึ่งจากอัล-กุรอานได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ไว้ดังนี้

“โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย! พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากการสงสัยให้มาก แท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวกเจ้าอย่าสอดแนม และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือ? พวกเจ้าย่อมเกลียดมัน และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัล-กุรอาน 49/12)

จากโองการนี้ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) เน้นให้เห็นถึงสัจธรรมสี่ข้อ

1.มุสลิมต่างเป็นเสมือนพี่น้องของกันและกัน

2.เกียรติของมุสลิมเป็นเสมือนเนื้อหนังของเขา

3.การนินทาลับหลังเท่ากับเป็นการทำร้ายเกียรติของเขา และเป็นเสมือนการกินเนื้อของเขานั่นเอง

4.การที่เขาไม่อยู่ ณ ที่นั้น และไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ก็เท่ากับว่าเขาเหมือนคนตาย การทำร้ายคนตายที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เป็นความผิดบาป

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และสังคมที่เขาอาศัยอยู่เป็นเหมือนบ้านของเขา มนุษย์ควรปกป้องรักษาสังคมเช่นเดียวกับที่เขาปกป้องรักษาบ้านของเขา และป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วร้ายใดๆ ขึ้นในสังคมของเขา อิสลามต่อสู้กับความชั่วร้ายในสังคมอย่างจริงจัง การนินทาก็เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งที่อิสลามต่อสู้กับมันอย่างจริงจังเพราะมันเป็นการเผยข้อบกพร่องที่ถูกปิดซ่อนไว้

อิสลามห้ามขาดไม่ให้นำข้อบกพร่องของผู้อื่นที่เขาปิดบังไว้ไปเปิดเผยลับหลัง และยังได้สอนให้มนุษย์ช่วยปกปิดข้อบกพร่องของเขา แทนที่จะนำข้อบกพร่องของพี่น้องมุสลิมของเขาไปเปิดเผยลับหลัง เขาควรบอกกล่าวแก่พี่น้องที่มีข้อบกพร่องให้รู้ถึงสิ่งผิดพลาดและข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อเขาจะได้แก้ไข ไม่ใช่เอาไปนินทาลับหลัง

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “การนินทาเป็นการกระทำของคนอ่อนแอ”

เพราะคนที่นินทาผู้อื่น คือคนขี้ขลาดที่ไม่กล้าพูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นต่อหน้า

Source : islamicoccasions