ฟังมาก-พูดน้อย

165

ในบางวัฒนธรรมได้มีการสอนเน้นย้ำในเรื่องของการนิ่งเงียบ บางคนในบางสถานการณ์เลือกที่จะนิ่งเงียบดีกว่าพูดออกไป อะไรคือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของการนิ่งเงียบ? ทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกเน้นย้ำในคำสอนทางวัฒนธรรมและแม้แต่คำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด?

เนื่องจากลิ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจ มันเป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคล มันแสดงออกถึงลักษณะและนิสัยส่วนตัวของผู้พูด และมันยังอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้จากการใช้ลิ้น

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ลิ้นคืออสูรกายที่อาจจะทำร้ายให้บาดเจ็บได้เมื่อถูกปล่อยออกมา” และท่านยังกล่าวอีกว่า “มนุษย์ เป็นสัตว์วิเศษ; เขามองเห็นผ่านชั้นของตา (ไขมัน), ได้ยินผ่านทางกระดูก (หู) และพูดผ่านก้อนเนื้อ (ลิ้น)”

มนุษย์ต้องถามตัวเองก่อนพูดสิ่งใดออกไปว่า “มีความจำเป็นอะไรที่ฉันจะต้องพูดออกไป?” ถ้าหากจำเป็นแล้ว ดังนั้นจึงจะพูดออกไปได้ มิฉะนั้นแล้ว ก็ควรนิ่งเงียบเสียจะดีกว่า เพราะการหยุดยั้งจากการพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นคือรูปของการของเคารพภักดีอย่างหนึ่ง

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “พวกท่านอยากให้ฉันแนะนำรูปแบบการเคารพภักดีที่ง่ายที่สุดและออกแรงน้อยที่สุดไหม? นั่นคือการนิ่งเงียบและใจเย็น”

Source : ezsoftech.com