อยู่ห่างจากบาป

141

วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งมาหาอิมามฮุเซน(อ.) และบอกว่า “ฉันมักจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ แต่ไม่สามารถห้ามตัวเองจากการกระทำบาปได้ เพราะฉะนั้น โปรดให้คำแนะนำแก่ฉันด้วยเถิด โอ้บุตรแห่งท่านศาสดา เพื่อฉันจะได้อยู่ห่างไกลจากความบาป”

อิมามฮุเซน(อ.) กล่าวว่า “ถ้าทำห้าเรื่องต่อไปนี้ให้ได้แล้ว เธอจะทำบาปอย่างไรก็ได้ตามต้องการ”

ชายผู้นั้นกล่าวว่า “โปรดบอกห้าเรื่องนั้นมาเถิด”

อิมาม(อ.) “อย่ากินอะไรที่อัลลอฮฺทรงจัดเตรียมไว้ให้ แล้วทำตามใจชอบได้เลย”

ชายผู้นั้น “แล้วฉันจะกินอะไรได้ล่ะ เพราะอะไรก็ตามที่อยู่ในจักรวาลนี้ล้วนมาจากการจัดเตรียมของอัลลอฮฺ”

อิมาม(อ.) “ถ้าเช่นนั้น ก็ออกไปจากโลกของอัลลอฮฺ แล้วทำอะไรก็ได้ที่เธออยากทำ”

ชายผู้นั้น “โอ้อิมาม นี่เป็นเรื่องยากกว่าเรื่องแรกเสียอีก! ถ้าฉันออกไปจากโลกนี้ แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหน ทุกแห่งล้วนเป็นของอัลลอฮฺทั้งสิ้น”

อิมาม(อ.) “ถ้าเช่นนั้น จงหาสถานที่ซึ่งอัลลอฮฺไม่สามารถมองเห็นเธอได้ แล้วทำอะไรก็ได้ที่เธออยากทำ”

ชายผู้นั้น “แต่ว่า โอ้อิมาม ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากอัลลอฮฺได้

อิมาม(อ.) “ถ้าเช่นนั้น ทำสิ่งนี้ เมื่อยามที่เทวทูตแห่งความตายมาหาเธอ จงหนีห่างไปจากเขา แล้วก็ทำอะไรก็ตามที่เธออยากทำ และถ้าหากเธอไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ก็เหลือเรื่องสุดท้าย เมื่ออัลลอฮฺจะส่งเธอเข้าไปในนรก เธอจงอย่าเข้าไปเป็นอันขาด ถ้าเธอสามารถทำเช่นนั้นได้ ดังนั้น ก็จงกระทำบาปใดๆ ก็ได้ที่เธออยากทำเถิด”

ชายผู้นั้น “เช่นนี้นี่เอง โอ้บุตรของท่านศาสดา นับจากวันนี้เป็นต้นไป อัลลอฮฺจะไม่พบว่าฉันอยู่ในฐานะที่พระองค์ไม่โปรดอีกแล้ว

Source: rafed.net