ปลูกพืชหวังผล

116

คนเราเมื่อปลูกพืชอะไร ก็หวังจะได้เก็บเกี่ยวผลของพืชนั้น…

ถ้าปลูกต้น…ความซื่อสัตย์ จะได้เก็บผล…ความไว้วางใจ

ถ้าปลูก…ความดี จะได้เก็บผล…เพื่อนฝูง

ถ้าปลูก…ความถ่อมตน จะได้เก็บผล…ความยิ่งใหญ่

ถ้าปลูก…ความพากเพียร จะได้เก็บผล…ชัยชนะ

ถ้าปลูก…ความคำนึงถึงผู้อื่น จะได้เก็บผล…ความสามัคคี

ถ้าปลูก…ตั้งใจทำงาน จะได้เก็บผล…ความสำเร็จ

ถ้าปลูก…การให้อภัย จะได้เก็บผล…การคืนดีกัน

ถ้าปลูก…ความเปิดเผย จะได้เก็บผล…ความสนิทสนม

ถ้าปลูก…ความอดทน จะได้เก็บผล…ความพัฒนา

ถ้าปลูก…ความศรัทธา จะได้เก็บผล…ปาฏิหาริย์

แต่ !!

ถ้าปลูก…ความทุจริต จะได้เก็บผล…ความหวาดระแวง

ถ้าปลูก…ความเห็นแก่ตัว จะได้เก็บผล…ความโดดเดี่ยว

ถ้าปลูก…ความหยิ่งผยอง จะได้เก็บผล…พังทลาย

ถ้าปลูก…ความอิจฉาริษยา จะได้เก็บผล…ความยุ่งยาก

ถ้าปลูก…ความขี้เกียจ จะได้เก็บผล…ความเฉื่อยชา

ถ้าปลูก…ความโลภ จะได้เก็บผล…ความสูญเสีย

ถ้าปลูก…การนินทา จะได้เก็บผล…ศัตรู

ถ้าปลูก…ความกังวล จะได้เก็บผล…รอยย่น

ถ้าปลูก…ความบาป จะได้เก็บผล…ความผิด

ดังนั้น ขอให้ระมัดระวังว่าตอนนี้เรากำลังจะปลูกต้นอะไร เพราะมันจะตัดสินว่าพรุ่งนี้จะได้เก็บผลอะไร เมล็ดพันธุ์ที่หว่านในวันนี้จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเลวลง ทั้งชีวิตของเราเองและของผู้ที่จะตามมาภายหลัง วันหนึ่ง เราจะได้มีความสุขกับผลนั้น หรือไม่ก็ต้องชดใช้ต่อสิ่งที่เราเลือกปลูกในวันนี้