สัจธรรมที่งดงาม

125

1.จงมอบแด่อัลลอฮฺจากสิ่งที่ถูกต้อง มิใช่จากสิ่งที่เหลือ

2.เส้นทางของมนุษย์มุ่งไปสู่จุดจบที่สิ้นหวัง แต่เส้นทางของอัลลอฮฺมุ่งไปสู่ความหวังที่ไม่จบสิ้น

3.การคุกเข่าอย่างมากมายจะช่วยให้เรายืนได้ดี

4.ผู้ที่คุกเข่าต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮฺ สามารถยืนต่อหน้าใครก็ได้

5.ชีวิตเปรียบเสมือนรูปประโยค มารร้ายอาจเข้ามาเป็นจุลภาค (เครื่องหมายคอมมา) แต่อย่าปล่อยให้มันมาเป็นจุดจบประโยค (จุดฟุลสต๊อบ)

6.อย่าใส่เครื่องหมายคำถามในประโยคที่อัลลออฺวางจุดจบประโยคไว้

7.คุณมีริ้วรอยเหี่ยวย่นที่น่าหนักใจหรือเปล่า? มามัสญิดสิ เพื่อกระชับใบหน้า

8.ในยามวิงวอนขอดุอา อย่าให้คำแนะนำสั่งสอนอัลลอฮฺ แค่รายงานตามหน้าที่เท่านั้น

9.อย่ารอให้ต้องมีผู้ชายแข็งแรงหกคนมาพาคุณไปมัสญิด

10.เราไม่ได้เปลี่ยนสารของอัลลอฮฺ สารของพระองค์ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงเรา

11.มัสญิดคือเครื่องปรับ(สภาพ)นมาซ

12.เมื่ออัลลอฮฺทรงกำหนดบทบัญญัติ พระองค์ก็ให้การสนับสนุน

13.คำเตือน : การเปิดเผยต่ออัลลอฮฺอาจช่วยป้องกันความร้อนแผดเผาได้

14.จงวางแผนไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อตอนศาสดานูฮฺสร้างเรือนั้น ยังไม่มีฝนตกสักเม็ด

15.เดือดร้อนจากเศษซากปรักหักพังของสัจธรรมหรือ? ปัดฝุ่นอัล-กุรอานของคุณสิ

16.ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน ด้วยการเดินไปกับอัลลอฮฺ

17.อย่าให้มารร้ายขึ้นขี่ เพราะมันต้องการจะควบขับอยู่เสมอ

18.ไม่มีสิ่งอื่นใดทำลายสัจธรรมได้เท่ากับการต่อเติมมัน

19.ความเมตตาจากที่จะให้ไป เพราะมันจะกลับมาอีกเสมอ

20.คนที่ทำให้คุณโกรธ ควบคุมคุณ

Source : moralsandethics