คุณสมบัติของกุลสตรี

130
  • มีความพึงพอใจ : ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง เธอจะมีความสุขและพึงพอใจกับสายตาของสามีที่มองดูเธอด้วยความรัก และเมื่อเขาขอให้เธอทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้อง เธอจะเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทันที และไม่ทำอะไรที่ขัดต่อเจตนาของเขา – ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • มีเสน่ห์ปลายจวัก : ผู้หญิงที่ปรุงอาหารด้วยความตั้งใจ สะอาด และอร่อย เพื่อสามีของเธอนั้น อัลลอฮฺจะทรงเตรียมอาหารที่ดีเลิศในสวรรค์ให้แก่เธอผู้เป็นภรรยาที่แสนดี ในสวรรค์ เธอจะได้รับเชิญให้ดื่มและรับประทานทุกอย่างที่เธอปรารถนา เพื่อเป็นรางวัลสำหรรับความเหน็ดเหนื่อยและเสียสละเพื่อปรนณิบัติต่อสามีของเธอ – ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • จัดการในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี : ผู้หญิงที่ดีที่สุดคือผู้หญิงที่ปรุงอาหารอร่อย และใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และไม่สิ้นเปลือง ผู้หญิงเช่นนี้คือคนงานของอัลลอฮฺ และคนงานของอัลลอฮฺจะไม่ได้รับความสิ้นหวังและเสียใจเลย – อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • เธอหาค่ามิได้ : ไม่มีราคาค่างวดใดสำหรับผู้หญิง ไม่ว่าเธอจะดีหรือเลว ผู้หญิงที่ดีและเป็นกุลสตรีนั้นไม่สามารถวัดคุณค่าได้ด้วยเงินตรา หรือทอง หรือเงิน เพราะเธอมีค่าและราคาแพงกว่าเงินหรือทองในจำนวนใดๆ มากนัก และเช่นเดียวกัน ผู้หญิงที่มีลักษณะไม่ดีและมีนิสัยชั่วร้ายนั้นก็ไม่อาจเทียบค่าได้เท่ากับทรายสักเม็ดหนึ่ง และทรายก็ยังมีคุณค่าความดีงามที่สูงส่งไปกว่าผู้หญิงเช่นนั้นด้วยซ้ำ – อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • เธอมีความรัก เอาใจใส่ และอดทน : อยากให้ฉันบอกแก่ท่านถึงบรรดาสตรีที่จะได้เข้าสู่สวรรค์หรือไม่? เธอคือสตรีที่มีความรักและเอาใจใส่ต่อสามีของเธอ ให้กำเนิดบุตรแก่เขา และเมื่อเขาโกรธเธอ เธอจะกล่าวในทันทีว่า มือของฉันอยู่ในมือของท่าน ราวกับเธอจะไม่พึงพอใจจนกว่าสามีของเธอจะกลับมามีความสุขกับเธอ – ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • เป็นผู้เชื่อฟัง : ผู้หญิงที่โชคดีคือผู้หญิงที่ให้ความเคารพต่อสามี และไม่สร้างความเจ็บปวดหรือไม่สบายใจให้แก่เขา และไม่ทำให้เขาเป็นกังวล และเชื่อฟังเขาในทุกเรื่องที่เป็นสิ่งถูกต้อง – อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวไว้เช่นนั้น
  • เธอญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของศาสนา) : ญิฮาดของสตรีคือเธอต้องไม่หมดความอดทนถ้าสามีทำให้เธอเจ็บปวด ความอดทนของเธอ คือการญิฮาดของเธอ – ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้เช่นนั้น

Source : www. moralsandethics.wordpress.com